Mercator

facebook twitter

Toegevoegd op 1 augustus 2010 door monlouis

Mercator

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Mercator | 0 monlouis | Mercator | 0 monlouis | Mercator | 0 monlouis | Mercator | 0
Kunstenaar:
Raoul Biront
Opschrift:
Mercator 1412 - 1594
Cartograaf
Woonde in de Mechelsestraat
Beroemd om zijn atlas, aard- en hemelglobe
Aan de Leuvense bevolking
55 j. handelaarsverbond
18 aug. 2001
Plaatsbeschrijving:
Leuven - Mercatorpad (hoek Brouwersstraat)
Informatie toegevoegd door monlouis :
1 augustus 2010
Kunstenaar: Raoul Biront Mercator, vooral bekend om zijn wereld- en hemelatlas, leefde in de 16de eeuw en verbleef heel wat jaren in Leuven. Aanvankelijk om wiskunde te studeren, later om er te werken als landmeter. Op zijn 24ste huwde hij met Barbara Schellekens, waarschijnlijk een Leuvense dame, met wie hij zes kinderen kreeg, die allemaal werden gedoopt in de Sint-Pieterskerk. Mercator woonde met zijn gezin in de Schrijnmakersstraat, vlak bij de Mechelsestraat. In die buurt bevond zich ook het Drietalencollege (de huidige Wentelsteen op de Vismarkt), waar hij een veel geziene gast was. Eén zaal daarboven heet trouwens nog steeds de Mercatorzaal. Op zijn 40ste verliet Mercator Leuven om zich in Duisburg te vestigen. 

Het beeld van Mercator is relatief jong: het werd gemaakt door de Leuvense kunstenaar Raoul Biront en ingehuldigd in 2001. Het was een geschenk van het Handelaarsverbond ter ere van haar 55-jarig bestaan. Het gaat om de meest authentieke beeltenis van Mercator: met een wereldbol en een passer. (bron : leuven.be) Gerardus Mercator (Rupelmundanus) (Nederlandse naam: Gerard de Kremer of de Cremer; Mercator is de Latijnse vertaling van De Kremer, eigenlijke naam van de familie) (Rupelmonde, 5 maart 1512 – Duisburg, 2 december 1594) was een Vlaams cartograaf, instrumentmaker en graveur, die al tijdens zijn leven als de 'Ptolemaeus van zijn tijd' beschouwd werd. Zijn ouders waren Rijnlanders uit de stad Gangelt in het hertogdom Gulik. Mercator zag zichzelf veel meer als een wetenschappelijk kosmograaf, dan als iemand die met het maken en verkopen van kaarten zijn brood moest verdienen. Zijn productie was niet erg uitgebreid. We kennen van hem een globepaar, een vijftal wandkaarten en een onvoltooide kosmografie. Hiernaast introduceerde hij het woord Atlas. (bron : wikipedia)