Pieter Coutereel

facebook twitter

Toegevoegd op 2 juli 2010 door monlouis

Pieter Coutereel

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Pieter Coutereel | 0 monlouis | Pieter Coutereel | 0 monlouis | Pieter Coutereel | 0
Kunstenaar:
Georges Vandevoorde
Opschrift:
Pieter Coutereel 14e eeuw
Plaatsbeschrijving:
Leuven
Informatie toegevoegd door monlouis :
2 juli 2010
Kunstenaar:Georges Vandevoorde.
Coutereel was meier van Leuven in de 14de eeuw. De stad werd op dat moment geregeerd door Leuvense patriciërs, dik tegen de zin van de ambachtslieden. Zij begonnen zich te verzetten tegen de druk van hogerhand. Pieter Coutereel, hoewel zelf een patriciër, kreeg het vertrouwen van de ambachtslui en probeerde hen te helpen. In 1360 pleegde hij een machtsgreep: hij scheurde het charter, dat voorschreef dat de schepenbank enkel uit patriciërs mocht bestaan, en verdeelde de macht onder patriciërs en ambachtslui. Daarmee werd Leuven de eerste stad in Brabant die het politiek monopolie van de patriciërs doorbrak. Coutereel werd aanzien als een 'socialistisch leider avant la lettre'. De voortrekkers van de Werkliedenpartij bombardeerden hem tot voorbeeld voor hun strijd om sociaal recht. De opdracht voor het standbeeld van Coutereel werd gegeven door de stad, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Leuvense afdeling van de Belgische Werkliedenpartij. Het werd ingewijd in 1936.  (bron : leuven.be)