Leonardus Lessius

facebook twitter

Toegevoegd op 13 mei 2010 door monlouis

Leonardus Lessius

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Leonardus Lessius | 0 monlouis | Leonardus Lessius | 0 monlouis | Leonardus Lessius | 0 monlouis | Leonardus Lessius | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Lessius
Plaatsbeschrijving:
Brecht - Biest, tegen de kerk
Informatie toegevoegd door monlouis :
13 mei 2010
Lenaert Leys, beter bekend onder zijn Latijnse naam Leonardus Lessius (Brecht, 1 oktober 1554 - Leuven, 15 januari 1623) was een van de invloedrijkste jezuïeten uit de Zuidelijke Nederlanden van de 16de-17de eeuw. Zijn reputatie als adviseur van onder meer de aartshertogen Albrecht en Isabella leverde hem de roemrijke naamOrakel der Nederlanden op. Toen hij een studiebeurs verwierf voor het Atrechtcollege, trok hij naar de Leuvense universiteit om er de artes-opleiding (letteren) te volgen. In 1572 studeerde hij af als primus. Na zijn universitaire studies trad Lessius als een van de eerste Zuid-Nederlanders toe tot de pas opgerichte jezuïetenorde. Hij voltooide het noviciaat te Sint-Omaars in 1574, en trok vervolgens naar Dowaai om er in het "collège d'Anchin" filosofie te doceren. Aldaar legde hij zich als autodidact toe op het Grieks, de antieke literatuur, de bijbelwetenschap, de patristiek, en het Romeinse en canoniek recht. Tijdens een kortstondige vlucht van de jezuïeten uit Dowaai ten gevolge van de godsdienstoorlogen, liep Lessius een chronische ziekte op. Ter behandeling van deze ziekte trok hij later meermaals met zijn vriend, de humanist Justus Lipsius (1547-1606), naar de kuurbronnen van Spa. In 1582 trok Lessius naar Luik om er theologie te studeren. Het jaar daarop werd hij naar Rome gezonden om er aan de jezuïetenuniversiteit, het Collegium Romanum, zijn studies te voltooien. Hij werd uiteindelijk professor theologie in het Leuvense studiehuis der jezuïeten. (bron : wikipedia)