De Wip

facebook twitter

Toegevoegd op 12 oktober 2011 door raymalle

De Wip

Afbeelding toegevoegd door raymalle

raymalle | De Wip | 0 raymalle | De Wip | 0 raymalle | De Wip | 0 raymalle | De Wip | 0
Kunstenaar:
Lou Rombouts
Opschrift:
Ter herinnering aan
schepen Jan Van Roey
°25.04.1949 +05.03.2010
Plaatsbeschrijving:
Westmalle - Zandstraat
Informatie toegevoegd door raymalle :
12 oktober 2011
  Burgemeester Harry Hendrickx onthulde samen met de kunstenaar en andere genodigden het
  kunstwerk.
  Hij vertelde dat vier verenigingen op deze plek heel wat jaren geleden evenveel bomen plantten.
  Het ging om fanfare De Noorderzonen, harmonie Sint-Cecilia,toneelkring De Schalmei en de
  Sint-Sebastiaansgilde.
  Helaas stierf de boom van de Sint-Sebastiaansgilde af.
  "Honden kozen telkens deze boom uit om er hun pootje op te heffen, met het gekende gevolg.
  Zo ontstond letterlijk en figuurlijk een leemte.
  Dat bracht het gemeentebestuur op het idee om die dode boom te vervangen door een 
  kunstwerk  van Lou Rombouts.
  Hij woont hier vlakbij en kan zelfs vanuit de eigen woning naar zijn creatie kijken", sprak de  
  burgemeester.