Charles Woeste

facebook twitter

Toegevoegd op 26 februari 2010 door monlouis

Charles Woeste

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Charles Woeste | 0 monlouis | Charles Woeste | 0 monlouis | Charles Woeste | 0
Kunstenaar:
Frans Huygelen
Opschrift:
Aan graaf Karel Woeste

1837 - 1922
Plaatsbeschrijving:
Elsene - Sint-Bonifatiusstraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
26 februari 2010
Charles Frédéric Auguste graaf Woeste (Brussel, 26 februari 1837 - aldaar, 5 april 1922) was een Belgisch politicus. Zijn vader, Eduard Woeste, was in Elberfeld (Rijnland) geboren op 27 maart 1796, was zich in Brussel komen vestigen en verkreeg bij KB van 15 januari 1841 de grote naturalisatie. Van 1843 tot 1853 was hij consul van Pruisen. Hij had een bank opgericht, die in 1848 in moeilijkheden kwam. Zijn moeder, Constance Vauthier, was de dochter van Antoine Vauthier die uit Lotharingen kwam en die van 1811 tot 1844 ontvanger van de stad Brussel was. Woeste bekeerde zich tot het katholicisme onder impuls van zijn moeder, tot grote onvrede van zijn vader.

Hij studeerde rechten te Brussel en was een gedreven politicus. Hij was beroepsmatig als advocaat verbonden aan de balie van Brussel, alwaar hij stafhouder van de Orde van Advocaten aan het Hof van Cassatie geweest is.

Hij behoorde tot de Katholieke Partij en speelde in deze partij een zeer belangrijke rol. In 1869 richtte Woeste het Verbond van Katholieke Kringen op. Dit was een reactie op het toenemende antiklerikalisme van de liberalen tegenover de katholieken. In 1921 werd deze partij omgedoopt in de Katholieke Unie van arbeiders, burgers, middenstanders en landbouwers. Na zijn dood werd ter gelegenheid van de grote verkiezingsnederlaag van 1936 deze Katholieke Unie vervangen door het Katholieke Blok.

Woeste was gedurende zijn politieke loopbaan langjarig lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het arrondissement Aalst, nadat eerdere pogingen in het arrondissement Brugge waren mislukt. Te Aalst kwam hij samen met Graaf Bobbejaan Honoré (1846 - 1933) in aanvaring met priester Adolf Daens. Vele beeldvervormingen over Woeste's optreden in de zaak Daens werden veroorzaakt door recente films over de kwestie. Niettemin klopt het beeld van een Woeste die zich in het parlement sterk verweerde tegen het opkomende sociale staatsinterventionisme van de christendemocraten. Voor meer informatie over het conflict tussen Woeste en Daens kan worden verwezen naar het standaardwerk van Louis Paul Boon: 'Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht' (1971). Woeste heeft verschillende belangrijke mandaten uitgeoefend. Hij was onder andere Belgisch minister van justitie in 1884. Woeste was ook Belgisch Minister van Staat sedert 15 november 1891.

bron : wikipedia

Het standbeeld dateert van 1926 en staat hier voor de Sint-Bonifatiuskerk, omdat Charles woeste jaren voorzitter was van deze kerkfabriek.
Informatie toegevoegd door Huygelen :
20 oktober 2013
Zie ook standbeeld De Voorzichtigheid/Wijsheid rechtsboven ingang kerk Grote Zavel, ondertekend Frans Huygelen, en fries in Wolvendaalpark Ukkel.