que la mer épargne

facebook twitter

Toegevoegd op 31 oktober 2011 door monlouis

que la mer épargne

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | que la mer épargne | 0 monlouis | que la mer épargne | 0
Kunstenaar:
Jules Lismonde
Plaatsbeschrijving:
Etterbeek - metro Petillon (boulevard Louis Schmidt)
Informatie toegevoegd door monlouis :
31 oktober 2011
De kunstenaar : Jules Lismonde

(Anderlecht,1908-Linkebeek,2001). Hij is vooral gekend als tekenaar en meer bepaald door zijn tril- lende tekeningen, waarin de mengeling van het zuivere wit met de concentratie van het zwart, ruimte, diepte en afstand sugge- reert. Via zijn werken gaat Lismonde een dialoog aan met de ruimte en de architectuur. De toeschouwer heeft het gevoel dat hij in het kunstwerk kan rondwandelen, ook al gaat het om abstracte werken. In zijn stadsthema’s trekt de kunstenaar zich terug in de essentie van het onderwerp en uit dat alleen nog in streepjes, stippellijntjes, vibrerende vlakjes en puntjes. Vanaf de jaren ’50 legt hij zich toe op de lithografie en realiseert hij talrijke projecten met glasramen en wandtapijtkunst. Lismonde nam deel aan talrijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland en kon verscheidene prijzen opstrijken. Aanvankelijk had het werk van Lismonde een eerder impressionistisch karakter.
  Het kunstwerk (1976) :  Haut-reliëf in geanodiseerd aluminium.

Bij het ontwerp van het kunstwerk kwam Lismonde al snel tot de bevinding dat tekening, wandtapijt of glaswerk onvol- doende draagkracht zouden hebben om te plaatsen op het veertien meter brede timpaan boven de sporen. De kunstenaar wou vormen en volumes creëren op schaal van de ruimte waarover hij beschikte. Hiervoor koos hij voor geanodiseerd aluminium, een materiaal waarin vormen bij- zonder gaaf, zuiver en scherp uitkomen. Daardoor blijft de waarde van de lijnen zeer belangrijk en kunnen zij in de archi- tectuur integreren, deze verlengen door de belangrijkste vlak- ken ervan te onderstrepen en haar verlevendigen door het spel van licht en schaduw.

(bron : mivb.be)