Orpheuslied

facebook twitter

Toegevoegd op 4 februari 2011 door monlouis

Orpheuslied

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Orpheuslied | 0 monlouis | Orpheuslied | 0 monlouis | Orpheuslied | 0 monlouis | Orpheuslied | 0 monlouis | Orpheuslied | 0
Kunstenaar:
Charles Verhasselt
Plaatsbeschrijving:
Sint-Pieters-Woluwe - Nestor Plissartlaan (hoek Eudore Devroyestraat)
Informatie toegevoegd door monlouis :
4 februari 2011
Orpheus (Oudgrieks Ὀρφεύς) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een van de beroemdste onder de oude zangers en dichters. Deze heros werd in de oudheid als een historisch persoon gezien. Hij werd ook wel als god van de muziek beschouwd en door sommigen zelfs tot de Zeven Wijzen gerekend. Orpheus was afkomstig uit Thracië en een zoon van koning Oiagros, of van Apollon zelf. De Muze Kalliope was zijn moeder, en de even beroemde zanger Linos zijn broer of leermeester. De macht, die hij door de invloed van zijn betoverende stem, welke hij met zijn lier begeleidde, uitoefende, was zó groot, dat hij niet alleen zijn nog geheel onbeschaafde tijdgenoten tot zachtere zeden en gewoonten wist te brengen, hen aan de landbouw en het maatschappelijk leven gewende en hen daardoor tot het bouwen van steden noopte, maar ook, dat de wilde dieren uit het woud door hem werden getemd, en zelfs de levenloze natuur door hem bezield en in verrukking gebracht werd. Leeuwen en tijgers verlieten hun holen en legden zich aan zijn voeten neer om naar hem te luisteren, de bomen bogen hun toppen en takken en bewezen de goddelijke meester hun hulde, de bloemen keerden hun kelken om en omgaven de zanger met de liefelijkste geuren, onweer en storm bedaarden, de stenen voegden zich op de maatslag van zijn lier vanzelf tot een muur samen. (bron : wikipedia)