August Vermeylen

facebook twitter

Toegevoegd op 12 februari 2011 door monlouis

August Vermeylen

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | August Vermeylen | 0 monlouis | August Vermeylen | 0 monlouis | August Vermeylen | 0 monlouis | August Vermeylen | 0 monlouis | August Vermeylen | 0
Kunstenaar:
Akarova
Opschrift:
August Vermeylen
Plaatsbeschrijving:
Sint-Pieters-Woluwe - Gebroeders Legrainlaan (hoek Kamelialaan)
Informatie toegevoegd door monlouis :
12 februari 2011
August Vermeylen (Brussel, 12 mei 1872 – Ukkel, 10 januari 1945) was een Vlaams schrijver, kunsthistoricus en politicus. Hij was ook de vader van de latere minister, Piet Vermeylen. Vermeylen studeerde te Brussel, Berlijn en Wenen. Hij promoveerde in 1899 tot speciaal doctor aan de Brusselse universiteit in geschiedenis en letterkunde (op het Nederlandstalig proefschrift Leven en werken van Jonker Jan van der Noot.) Hij werd er docent kunstgeschiedenis (in 1901) en vanaf 1902 tot 1923 doceerde hij de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. Daarna was hij tot 1930 hoogleraar in de Nederlandse en moderne literatuur te Gent, waar hij de eerste rector werd van de vervlaamste universiteit (1930-1932). Hij was tevens van 1921 tot 1945 socialistisch senator. Vermeylen was medeoprichter van Van Nu en Straks (1896-1901) en Vlaanderen (1903-1907) (samen met Karel van de Woestijne) en stichter van het links georiënteerde Nieuw Vlaams Tijdschrift. Sinds 1919 was hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Vermeylen had een grote invloed op het culturele leven in Vlaanderen voor de Eerste Wereldoorlog. Met vooruitziende blik verdedigde hij de visie dat de toekomst van Vlaanderen in Europees verband gezien moet worden en gebouwd moet zijn op culturele en economische krachten. Dit standpunt is kernachtig samengevat in de laatste zinnen uit zijn essay Vlaamsche en Europeesche Beweging (1900): Om iets te zijn moeten we Vlamingen zijn. Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs te worden. (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
13 april 2011
ACARIN Marguerite ( AKAROVA ) (Sint-Joost-ten-Node, 1904 -Elsene, 1999)

Schilderes, beeldhouwster, danseres, dichteres. Debuteerde als danseres en zangeres. Autodidacte wat beeldende kunsten betreft.

Trouwde in 1923 met Marcel-Louis Baugniet, maar dit huwelijk hield maar vijf jaar stand.

Verliet in 1957 definitief de wereld van het spektakel en de dans om zich voltijds aan het schilderen en beeldhouwen te wijden.

Realiseerde als schilderes o.m. portretten, religieuze onderwerpen, abstracte composities, ontwerpen voor theaterkostuums en decors.

Uit de pers in 1997: «Akarova staat op de grens van het abstracte. Ze wil zich niet ontdoen van het tastbare, maar in haar werken wordt er toch abstractie gemaakt van bepaalde eigenschappen. Toch baseert ze zich op een zichtbare realiteit.»

Ontwierp als beeldhouwster o.m. portretten en borstbeelden in krachtige, enigszins gestileerde vormgeving. Ontwierp tevens monumentaal werk, o.m. voor de steden Brussel, Bergen, Tienen.

Was lid van de «Fédération Féminine Artistique Belge».

Werk o.m. in het Museum te Elsene.

Vermeld in BAS II en “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

http://www.nobel.be/NL/ART/245_acarin_marguerite