HOOP, TROOST EN KWETSBAARHEID

facebook twitter

Toegevoegd op 11 oktober 2011 door Kempenaers

HOOP, TROOST EN KWETSBAARHEID

Afbeelding toegevoegd door Kempenaers

Kempenaers | HOOP, TROOST EN KWETSBAARHEID | 0 Kempenaers | HOOP, TROOST EN KWETSBAARHEID | 0 Kempenaers | HOOP, TROOST EN KWETSBAARHEID | 0
Kunstenaar:
Peter Kempenaers
Plaatsbeschrijving:
Kapellen (Antwerpen) - In de rozentuin van het gemeentepark te 2950 Kapellen
Informatie toegevoegd door Kempenaers :
11 oktober 2011
http://stilte.wikidot.com/sankova
 
Met stilte. Met stilte binnenin. Met de stilte binnenin en alleen. In mijn soms chaotische atelier heb ik met tussenpozen maar gestaag gewerkt aan dit project.   Met liefde en respect voor het leven. Maar met het besef, dat wat leven mogelijk maakt een fragiel, wankel en kwetsbaar  evenwicht is.  Dat  in de buurt van de dood vele dingen relatief zijn.   Het begeestert en verwondert me nog steeds om naar de essentie te gaan door aan de vormloze  modderige klei een eigenheid,een begeestering, gerelateerd aan het thema,  mee te geven.   Het ontwerp diende hoop troost en kwetsbaarheid uit te beelden en een vlinder was wel gekomen.     HOOP: om terug vrij te kunnen rond fladderen, vrij te kunnen leven.   KWETSBAARHEID: het onbeschermde  de naaktheid   TROOST........ SCHOONHEID     SCHOONHEID ....TROOST   Heel persoonlijke begrippen en blijkbaar nauw verbonden met elkaar.   Ik citeer   “ Van het schoonheidsgevoel weten we volgens Freeman Dyson, een Engelse natuurkundige,  niets. Niet waar het in onze evolutie ontstond, niet waar het gelokaliseerd is in ons brein.”   “GEORGE STEINER ( schrijver filosoof ) We zijn wel uit op schoonheid en troost, maar echt gefascineerd zijn we door het duistere.”   “Jean Paul Van Bendegem ( Wiskundige en filosoof ) die  schoonheid en troost vindt in de wiskunde. In de wiskunde klopt alles. Wiskunde heeft iets paradijselijks, hier is alles in orde.   “Berlinde De Bruyckere een Belgische kunstenares die stelt dat  Schoonheid  Troost.”   “Yehudi Menuhin de beroemde violist en dirigent die zei: Schoonheid op zichzelf is troost" Misschien moeten we een paar wetten formuleren over dat vreemde huwelijk tussen schoonheid en troost.”   En tenslotte “ROGER SCRUTON ( filosoof ) Troost is de zoektocht om de eenheid met het ons omringende terug te vinden.”    Einde citaten.   Met dit  laatste citaat: “troost is de zoektocht om de eenheid met het ons omringende terug te vinden”, wens ik deze plek, schoonheid, van harte toe.      Mijn dank gaat uit naar de de initiatiefnemers van dit project en het voltallig  Gemeentebestuur van  Kapellen dat ik dit heb mogen doen. Met dank aan de technische, de milieu en groendienst van de gemeente Kapellen die voor een voortreffelijk afgewerkt plantsoen  hebben gezorgd. Ik wens hen veel succes met deze realisatie.   Aan allen die hier een wijl willen vertoeven wens ik geborgenheid. Geborgenheid. Met stilte. Met stilte binnenin. 

( Bij de inhuldiging van de stilteplek, reflecties van Peter Kempenaers bij het maken van het centrale beeld )