Simon Bolivar

facebook twitter

Toegevoegd op 19 augustus 2011 door Alfonsvancamp

Simon Bolivar

Afbeelding toegevoegd door Alfonsvancamp

Alfonsvancamp | Simon Bolivar | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
"""Simon Bolivar 1783 - 1830
"""Zuid-Amerikaans vrijheidsstrijder en
El Libertados Gift van de Republiek Venezuela aan de
De Bevrijder stad Antwerpen 1980

"""
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen
Informatie toegevoegd door Alfonsvancamp :
19 augustus 2011
SIMON BOLIVAR
(1783 - 1830) -
vrijheidsstrijder

Dit beeld werd in oktober 1980, onder de vorm van een buste, geplaatst in een grasperk aan
de Venezuelastraat, aan de blokken van de luchtbal.
Alhoewel Simon Bolivar niets te maken heeft met Antwerpen, kon hij geen betere plaats krijgen, gezien de straat de naam draagt van zijn geboorteland.

Kreeg op 6.3.1931 bij College Besluit zelfs een plaats naar hem genoemd.

Het beeld stond eerst op die plaats, nl. Bolivarplaats, en werd aldaar ingehuldigd op 28.6.1931

Nadat in 1965 het Zuidstation werd afgebroken voor de Kleine Ring en de aanleg van het "Vlinderpaleis", werd het beeld ondergebracht in het voorheen gelegen stadsmagazijn aan
de D'Herbouvillekaai, om pas 15jaar later te belanden op de Luchtbal.

Héél wat straten in die buurt herinneren aan zijn militaire successen, zoals Columbiastraat,
Perustraat.

Het beeld was een geschenk van de Boliviaanse consul aan de stad Antwerpen, wat blijkt uit
delangs beide zijden van het borstbeeld vermelde opschriften

Dit monument werd bij Collegiaal Besluit, dd. 6.3.1931, ingewijd op 28 juni op de
Bolivarplaats, voor het voormalige Zuidstation.