Bonaparte- en Willemdok

facebook twitter

Toegevoegd op 30 april 2011 door monlouis

Bonaparte- en Willemdok

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Bonaparte- en Willemdok | 0 monlouis | Bonaparte- en Willemdok | 0 monlouis | Bonaparte- en Willemdok | 0 monlouis | Bonaparte- en Willemdok | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
100e verjaring van Bonapartes decreet het delven der dokken uitvaardigend
10 augustus 1903
1803 - 1903
Bonapartedok
Willemdok
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Veurnekaai
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 april 2011
Bonapartedok en Willemdok. Tot 1903 resp. zg. "Klein Dok" en "Groot Dok", ontworpen en aangelegd in 1803-12 door ir. J. N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon. De oriëntering is nauwkeurig W.-O. Een 5 m hoge gedenkzuil aan de Veurnekaai, graniet met brons door A. Van Mechelen, herdenkt de verdoping tot de huidige namen, honderd jaar nadien: resp. naar Napoleon, die het bevel gaf tot het graven van Antwerpens eerste twee besluisde dokken (cf. inscriptie) en koning Willem I, die ze in 1815 aan de stad schonk (4). Gegraven binnen de XVI stadsomwalling ter plaatse van het Boerenkwartier van de z.g. "Nieuwstad". Dertienhonderd woningen dienden opgeruimd, de voormalige Graan- en Timmervliet drooggelegd en de Kleine Schijn afgeleid naar de vestinggracht. Alleen het grote Hansahuis, opgetrokken in 1564-68 als verblijf-en opslagplaats voor het Noordduitse koopliedenverbond Hansa, bleef gespaard. Daardoor ontstond de landtong tussen de twee dokken en werd de geul asymmetrisch geplaatst. Door de brand van 10 december 1893 werd het voormalige Hansahuis volledig verwoest. In 1807 werd met het graven van het Bonapartedok begonnen en op 1 januari 1811 werd het ingevaren; het Willemdok aangevat in 1808 werd voor de scheepvaart geopend in 1812. Alleen het eerste had twee kaaimuren; de overige kaaimuren, van baksteen met arduinen boord- of deksteen, werden pas in 1815-37 gebouwd. (bron : http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/10708)