Willem Eekelers

facebook twitter

Toegevoegd op 30 april 2011 door monlouis

Willem Eekelers

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Willem Eekelers | 0 monlouis | Willem Eekelers | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
aan schepen Willem Eekelers (1883 - 1954)
stichter en deken van de club der XII
hij was begaan met het lot der behoeftige kunstenaars
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Mutsaardstraat (in de tuin van de academie)
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 april 2011
Willlem Eekelers (Berg, 2 september 1883 - Brussel, 18 mei 1954) was een Belgisch politicus en minister voor de BWP. Eekelers was directeur-hoofdredacteur van de Volksgazet en werdgemeenteraadslid (1921) en schepen (1927-1938) in Antwerpen. Hij was voor de periode 1946-1947 ook waarnemend burgemeester te Antwerpen. Hij was volksvertegenwoordiger in het arrondissement Antwerpen voor de BWP en was minister van binnenlandse zaken en volksgezondheid (1939). (bron : wikipedia) De Club der XII' (1871-1933) In 1871 vormden de Antwerpse ondernemers Alfons Janssens en August Stalins, fotografen, decoratieschilders en glazeniers, samen met tien vrienden en werknemers de 'Club der XII', met de bedoeling om maandelijks onderling in besloten kring voordrachtavonden te organiseren. Naar alle waarschijnlijkheid hielden de werkzaamheden pas op in 1933, bij het overlijden van Frans Claes, de laatste voorzitter. De maandelijkse lezingen vormden de uitdrukking van de sterk uiteenlopende interessegebieden van de leden: kunst, oudheidkunde, reizen, maatschappelijke vraagstukken, exacte wetenschappen als fysica en chemie. Het milieu van fotografen, met hun drang tot experimenteren in deze relatief nieuwe discipline, was daar niet vreemd aan. De meeste leden waren katholiek en flamingantisch. De onderlinge band werd verstevigd door de 19de eeuws ingekleurde romantische verering voor het verleden, maar evenzeer door een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar de nieuwste verworvenheden en ontdekkingen in de humane én in de exacte wetenschappen. De 'Club der XII' zorgde op een originele wijze voor de  vriendschapsbanden tussen enkele tientallen leden van de Antwerpse intelligentsia, vanaf de jaren 1870 tot vooraan in de jaren 1930. bron : http://www.gvag.be/lezingen/2000-2/de-club-der-xii-1871-1933/
Informatie toegevoegd door mive :
4 mei 2011
Willem Eekelers werd in het Brabantse Perk geboren uit een landbouwersgezin met negen kinderen. Als de boerderij niet meer leefbaar was trok de familie Eekelers naar Berchem, waar de jonge Willem metaalarbeider werd. De slechte arbeidsomstandigheden in de metaalsector dreven hem naar het socialisme. In 1919 kwam hij voor de BSP in de Kamer, twee jaar later werd hij in de Antwerpse gemeenteraad verkozen.

In 1927 werd Eekelers schepen van onderwijs, een functie waarin hij onder meer aan de wieg stond van het zeer populaire "Kindervreugd", de naschoolse activiteiten van het stadsonderwijs. Hij bleef in deze functie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1939, wanneer hij door zijn eigen partij werd opzijgeschoven. Tot zijn grote ontgoocheling was er voor hem geen plaats in de nieuwe coalitie van socialisten, katholieken en liberalen. Gelukkig werd hij in 1939 door nationaal formateur Pierlot terug opgevist als minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Na de bevrijding in september 1944 keerde Eekelers terug als schepen van Onderwijs. In augustus 1946 werd hij ter vervanging van Camille Huysmans, die eerste minister werd, waarnemend burgemeester van Antwerpen. Het waren oude vrienden: had Eekelers in 1925 Huysmans niet zijn eerste ministerpost bezorgd? Als burgemeester had Eekelers vooral te maken met de wederopbouw van de stad, die zwaar gehavend was door het oorlogsgeweld. Als in april 1947 duidelijk werd dat Huymans niet terugkeerde naar de Scheldestad, schoof de BSP de jongere Lode Craeybeckx naar voor als nieuwe burgemeester. Eekelers verdwijnt uit de schijnwerpers maar blijft nog kamer- en gemeenteraadslid en voorzitter van Kindervreugd.

Willem Eekelers, die eveneens journalist en stichter van de "Volksgazet" was, overleed in Brussel. Zijn begrafenis te Antwerpen bracht niet alleen het voltallige stadsbestuur op de been, maar ook eerste minister Van Acker was aanwezig, zeven leden van de regering, twee staatsministers, gouverneur Declerck... en een delegatie van de socialistische metaalbewerkers.

Bron: http://www.schoonselhof.be/schoonselhofaf/eekelers%20willem.html