Arthur Vanderpoortenmonument

facebook twitter

Toegevoegd op 12 november 2009 door Kris-D

Arthur Vanderpoortenmonument

Afbeelding toegevoegd door Kris-D

Kris-D | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0 monlouis | Arthur Vanderpoortenmonument | 0
Kunstenaar:
René Boschmans
Plaatsbeschrijving:
Lier
Informatie toegevoegd door Kris-D :
12 november 2009
Gemaakt door beeldhouwer René Boschmans (Lier 1913-1996).

Deze beeldengroep werd in de voortuin van het Koninklijk Atheneum geplaatst naar aanleiding van "De wet Vanderpoorten" dat de basis werd voor het fonds voor de bouw van rijksscholen (wet van 17 juli 1937).

Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
14 november 2009

Arthur Vanderpoorten wordt in het midden afgebeeld met links spelende kinderen en rechts drie wijzen. Blijdschap bij de jeugd, want die kan zijn schooltijd in mooie gebouwen doorbrengen. De drie volwassenen vertegenwoordigen de verschillende sociale klassen in de maatschappij.

Arthur Vanderpoorten (1884-1945) was de vader van de latere minister Herman Vanderpoorten en de grootvader van de latere ministers Patrick Dewael en Marleen Vanderpoorten, actuele burgemeester van Lier.

Informatie toegevoegd door monlouis :
27 juni 2011
Het Willemsfonds van Lier-Koningshooikt heeft het monument ter ere van wijlen minister Arthur Vanderpoorten (1884-1945) grondig laten renoveren. Het werd op zaterdag 25 juni om 10.30uur ingehuldigd in de voortuin van het Koninklijk Atheneum aan de Arthur Vanderpoortenlaan 35.
Het monument is een beeldengroep met als centrale figuur Vanderpoorten zelf. Het kunstwerk verwijst naar 'de wet Arthur Vanderpoorten' van 17juli 1937 die bepaalt dat de staat zelf voortaan de uitgaven voor schoolgebouwen op zich neemt. Nog steeds een zeer actueel thema.

Het monument is een werk van de Lierse beeldhouwer René Boschmans (1913-1996). Links van de minister staan blije spelende en musicerende kinderen die zich goed voelen in hun nieuwe schoolgebouw. De drie volwassenen rechts van de centrale figuur vertegenwoordigen de drie sociale klassen: de arbeiders, de kapitalisten en de landeigenaars.

Het monument dateert van 9mei 1959, de dag waarop het atheneumgebouw is ingehuldigd. (bron : nieuwsblad.be)