Zaaier

facebook twitter

Toegevoegd op 27 maart 2011 door Ann_Verhaeghe

Zaaier

Afbeelding toegevoegd door Ann_Verhaeghe

Ann_Verhaeghe | Zaaier | 0 Ann_Verhaeghe | Zaaier | 0 Ann_Verhaeghe | Zaaier | 0 Ann_Verhaeghe | Zaaier | 0
Kunstenaar:
Henri Covemaeker
Plaatsbeschrijving:
Klerken - Smissestraat
Informatie toegevoegd door Ann_Verhaeghe :
27 maart 2011
Beeld van de "zaaier" op het z.g. "Coppensplein" (cf. straatinleiding). Beeld van 1968 deel uitmakend van de reeks beelden van beeldhouwer Henri Covemaeker (Klerken), met uitbeelding van voorheen belangrijke plaatselijke beroepen en ambachten. Betonnen sokkel met inscriptie: "ZIE HOE 'T VADER DEED/ MET KLOEKEN ARME EN HAND VOL ZAAD/ AANSCHOUWT HOE HIJ ZIJN STAPPEN GAAT/ EN ZAAIT VOL ZORGEN/ G. GEZELLE". BRON: VANDEPUTTE O., Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten, Tielt, 1995, p. 566. Gepost door Ann Verhaeghe in het kader van het vak "veranderingsmanagement" van prof. G. Van Hootegem (K.U.Leuven).