Nosse Biname Tchantches

facebook twitter

Toegevoegd op 14 maart 2011 door Dirk-Everts

Nosse Biname Tchantches

Afbeelding toegevoegd door Dirk-Everts

Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0 Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0 Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0 Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0 Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0 Dirk-Everts | Nosse Biname Tchantches | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
ICI EST NE
D'APRES LA LEGENDE
NOSSE BINAME
TCHANTCHES
EN AOUT DE L'AN 760

dalle posée par E. CLOSE
bourgmestre de Liège
Plaatsbeschrijving:
Liège - Rue Puis-en-Sock
Informatie toegevoegd door mive :
14 maart 2011
Kunstenaar  = Joseph Zomers

Meer info over beeld: http://www.proxiliege.net/index.php?page=article&id=1340&idrub=7

ZOMERS Joseph (Liège, 1895 - 1928)

Beeldhouwer. Opleiding aan de Kunstschool te Maredsous. Ontwerper van o.m. borstbeelden, figuren, 'moeder-en-kind'-beelden, allegorische composities, folkloristisch geïnspireerde onderwerpen. Ontwierp o.m. het monument “Tchantès” dat zich aan de oevers van de Maas bevindt. Nam o.m. deel aan het “Driejaarlijks Salon” te Antwerpen in 1926 (“Moederschap”, gips). Werk o.m. in het Museum te Luik.

De kunstenaar heeft het beeld nooit ter plaase gezien. Hij overleed voor de inhuldiging.

Bron: http://www.nobel.be/NL/ART/41580_zomers_joseph