Jan-Baptiste Houwaert

facebook twitter

Toegevoegd op 10 maart 2011 door monlouis

Jan-Baptiste Houwaert

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Jan-Baptiste Houwaert | 0 monlouis | Jan-Baptiste Houwaert | 0 monlouis | Jan-Baptiste Houwaert | 0 monlouis | Jan-Baptiste Houwaert | 0 monlouis | Jan-Baptiste Houwaert | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
J.B. Houwaert
1533 - 1599
Houdt middel mate
Plaatsbeschrijving:
Sint-Joost-ten-Node - Houwaertplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
10 maart 2011
Twee personages die tot het Italiaans ideeëngoed aangetrokken waren en het hielpen verspreiden in onze gewesten, hadden een verblijf in Sint-Joost-ten-Node: de dichter en diplomaat J.B. Houwaert (1533-1599) en de hertog van Aarschot Charles de Croÿ (1560- 1612).15 In 1560 verwierf J.B. Houwaert in de omgeving van het huidige Bossuetplein een groot domein dat hij de volgende twintig jaar systematisch uitbreidde. In 1574 liet hij er zijn “somerhuys” bouwen. Het domein, dat hij “Cleyn Venegien”, Klein Venetië noemde, lag, naar eigen zeggen, in de “schoonste contreye/Die in Europa mocht sijn ghelegen”. Houwaert beschreef het eigendom in tal van lyrische gedichten.16 De invloed van de Renaissance komt duidelijk tot uiting wanneer de dichter de geometrische aanleg van zijn tuinen verheerlijkt: “Sy sijn soo ordentelijck gheproportioneert/Al oftse Dedalus met den passer en hant/Selfs hadde ghebout en gheprotacteert/En of den winckelhaeck ghebruyct waer aen elcken cant”.17 Houwaert was ook betrokken bij de verstevigingswerken aan de stadsomwalling. Onder zijn toezicht werden in 1576 de stadspoorten voorzien van bastions. (bron : http://www.irismonument.be/pdf/nl/1210-ontwikkeling_stedenbouwkundig_sint_joost.pdf)
Informatie toegevoegd door mive :
10 maart 2011
werk van de beeldhouwer Jacques TALMAR


Aanvankelijk
heette het plein Willemsplein (place Willems); op 4 september 1870 werd het herdoopt naar de naam van de Vlaamse dichter Jehan-Baptista Houwaert (1533-1599) die niet ver vandaan het domein "Cleyn Venegien" bezat. Die dag werd centraal op het plein eveneens een herdenkingsmonument ingehuldigd: een fontein geflankeerd door twee dolfijnen met een bekronende bronzen buste van beeldhouwer Louis VAN DEN KERCKHOVE (1814-1875).

In 1897 besloot de gemeenteraad wegens verkeershindernis het monument te verplaatsen. Een nieuwe buste van de dichter, ditmaal op een eenvoudige stenen sokkelHoge plint van een gevel; fungeert als voetstuk in ordonnantie van de gevel. werd op 19 april 1958 ingehuldigd. Dit werk van de beeldhouwer Jacques TALMAR vormde het sluitstuk van de heraanleggingswerken van het plein waarvan het centrale deel voortaan door een klein park zou worden ingenomen.

http://www.irismonument.be/nl.Sint-Joost-ten-Node.Houwaertplein.html

---

TALMAR Jacques (1927) Beeldhouwer. Werd ca. 1965 leraar aan de Academie te Sint-Joost-ten-Node. Nam o.m. deel aan de tentoonstelling georganiseerd n.a.v. de honderdste verjaardag van de Academie te Sint-Joost-ten-Node in 1965 (“Vrees”, steen, “Sirene”, brons en “Zelfdestructie”, brons). Nam in de jaren '50 en '60 regelmatig deel aan de tentoonstellingen in het Paleis voor Congressen te Brussel: “Agonie” (1963), “Mijn dochter Catherine” (1964), “Sirene” (1966), “Verscheurde Mens” (1967), “Mutatie” (1968), “Mutatie” en “Efflorescentie” (1972). Stelde eveneens verschillende keren tentoon in de Galerie “Tempera Place Royale” te Brussel. Vermeld in “Beeldhouwkunst in België” (Engelen-Marx, 2002) en in “Twee eeuwen Signaturen van Belgische kunstenaars”.

Bron: http://www.nobel.be/NL/ART/33021_talmar_jacques