Andreas Vesalius

facebook twitter

Toegevoegd op 9 april 2011 door monlouis

Andreas Vesalius

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Andreas Vesalius | 0 monlouis | Andreas Vesalius | 0 monlouis | Andreas Vesalius | 0 monlouis | Andreas Vesalius | 0 monlouis | Andreas Vesalius | 0 monlouis | Andreas Vesalius | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Andreae Vesalio
Scientiae Anatomicae Parenti
Natus Bruxell. D. XXXI Dec. MDXIIII
Nautracus in Jacyntho
Obiit D. XV Oct. MDLXIIII

Auspiciis Leopoldi I Belg. regis e publ. nec non provinciae et municip. Aerariis
de promp. in cumtum pecun. ut et ex priva. univ. medic. belg. ord. Conlationi
erect. hoc monum. et dedicat D. XXXI Dec. A. MDCCCXLVII
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Barricadenplein
Informatie toegevoegd door monlouis :
9 april 2011
Beeldhouwer : Hector Goffart. Andreas Vesalius (gelatiniseerde naam van Andries van Wesel) (Brussel, 31 december 1514 – Zakynthos (Griekenland), 15 oktober 1564) was eenVlaamse arts en anatoom van Duitse afkomst. Hij is beter bekend onder alleen zijn achternaam, "Vesalius". Vesalius was één van de grondleggers van de anatomie. Hij schreef het eerste complete boek over de menselijke anatomie, De humani corporis fabrica libri septem (Zeven boeken over de bouw van het menselijk lichaam), gedrukt door Johannes Oporinus (Bazel, 1543). (bron : wikipedia)
Informatie toegevoegd door mive :
9 april 2011
Een bronzen standbeeld van de Brusselaar Dries van Wesel (1514-1564), beter bekend onder zijn Latijnse naam Andreas Vesalius.

Nadat hij genees- en heelkunde studeerde te Leuven en te Parijs, werd hij in 1537 ontvangen als Dokter aan de Universiteit van Padua, waar hij een tijdje les gaf. Hij publiceerde enkele belangrijke werken over de menselijke anatomie die hem wereldfaam bezorgden. Later werd hij de lijfarts van Keizer Karel en van Filips II en in 1544 huwt hij te Brussel Anna Van Hamme en laat hij in de Minimenstraat een groot en prachtig gebouw bouwen dat later het Minimenklooster zou worden.

Het voetstuk is van Hector Goffart en het stanbeeld van de hand van Joseph Geefs, de broer van Guillaume, en werd ingehuldigd in 1847.

Het plantsoen rond het beeld werd heraangelegd in juli 1943. Oorspronkelijk werd het omringd door een hek getekend door Joseph Poelaert.

Bron: http://www.ebru.be/Other/Beelden/bldvesalius.html