't Alvermenneke

facebook twitter

Toegevoegd op 1 maart 2011 door immig_hermans

't Alvermenneke

Afbeelding toegevoegd door immig_hermans

immig_hermans | 't Alvermenneke | 0 ArneVanCraeyevelt | 't Alvermenneke | 0
Kunstenaar:
Lieve Decosemaeker
Opschrift:
Alvermenneke: Heemkundige kring Diepenbeek (17-10-78 tot 17-10-86)
Met dank aan het gemeentebestuur.
Plaatsbeschrijving:
Diepenbeek - Tegenover de Kerk en het gemeentehuis op het marktplein.
Informatie toegevoegd door immig_hermans :
1 maart 2011
Het bronzen beeld werd geschonken door de Heemkundige Kring, naar aanleiding van het 10-jarig jubileum in 1989. Lieve Decosemaeker ontwierp het figuurtje. Het Alvermenneke is een mythisch figuurtje dat zich, aldus de legende, zou huisvesten aan De Alverberg.

Dit beeldje kende een kort, maar onrustig leven: het werd ooit van zijn sokkel ontvreemd. Eerst dacht men aan een studentengrap, maar toen het beeld na een jaar nog steeds niet teruggevonden was, werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Het gemeentebestuur bestelde vervolgens bij dezelfde kunstenares een nieuw beeld dat in 2007 opnieuw plechtig werd ingehuldigd. Het 'nieuwe' Alvermenneke verschilt minimaal met het orriginele beeldje, maar dit keer werd er wel meer aandacht geschonken aan een stevige verankering aan de sokkel.

Bron: Beeldenroute gemeente Diepenbeek.

Deze informatie werd toegevoegd in het kader van het vak veranderingsmanagement aan de KUL.
Informatie toegevoegd door ArneVanCraeyevelt :
16 mei 2011
Alvermannekes; alvermannetjes of aardmannetjes waren volgens de verhalen een soort goedaardig kaboutervolk die 's nachts de arme mensen en boeren kwamen helpen in hun dagelijks werk. Dit standbeeld staat symbool voor de noeste arbeiders en boeren uit onze streek. Alvermannetjes woonden in een berg en kwamen enkel 's nachts naar buiten, dan hielpen ze op het veld, maakten huizen schoon of poetsen de stoep. Om de een of andere reden wilden ze niet opgemerkt worden door de mensen, als ze toch betrapt werden, namen ze de mensen mee naar hun berg of werden dezen in één klap blind. Dit beeld kwam de laatste jaren vaak in de kranten en media aangezien het een viertal jaar geleden werd gestolen. Nog niet zo lang geleden werd het echter door spelende kinderen teruggevonden in de rivier de Demer. Overigens valt nog te vermelden dat de ontwerper van dit standbeeld Deheer Lieve Decosemaeker is.

Dit standbeeld werd geüpload in het kader van het vak Organisatiesociologie (mei 2011)