De Kloosterzuster

facebook twitter

Toegevoegd op 16 mei 2011 door jolienvw

De Kloosterzuster

Afbeelding toegevoegd door jolienvw

jolienvw | De Kloosterzuster | 0
Kunstenaar:
Rik Verhelst
Opschrift:
1853 - 2003
150 jaar zuster Ursulinen in Diepenbeek
Plaatsbeschrijving:
Diepenbeek - Vlakbij school, aan parking kerkhof
Informatie toegevoegd door jolienvw :
16 mei 2011
Het bronzen beeld, ontworpen door Rik Verhelst, kwam er naar aanleinding van 150 jaar Ursulinen in Diepenbeek. In 1853 namen vier Zusters Ursulinen hun intrek in "het witte huis" langs de Varkensmarkt. Aan de achterkant van het huis installeerden zij een klaslokaal voor lager onderwijs en ééntje voor naailessen. Het internaat en school waartoe dit uitgroeide waren bekend in heel Europa: de geïnterneerde kinderen kwamen van Polen, Engeland, Ierland, Nederland, Duitsland en Congo. In 1953, bij het 100-jarig bestaan, waren er 31 profeste zusterers, 10 novicen en 5 postulanten. Een pensionaat, oftewel kostschool, zorgde voor de inkomsten van het huis.

Hoewel dit beeld redelijk recent is, verwijst het naar een tijd waarin arbeid anders georganiseerd werd. Dit maak het beeld sociologisch interessant. De Zusters Ursulinen stonden indertijd in voor opvoeding en onderwijs. De Ursulinen vormen een onderwijscongegratie en werden in 1535 gesticht door de heilige Angela Merici in Brescia, Italië, als een vereniging van Vrome Dochters. Deze ongehuwde vrouwen met tijdelijke geloften bleven in familiekring wonen, maar legden zich toe op volksonderwijs en armenzorg. Hun patrones was de middeleeuwse maagd en martelares Ursula. In België zorgde de Tildonkse pastoor Johannes Lambertz voor wel veertig kloosters tijdens zijn leven. Het begon in 1818 toen hij de stallen van zijn pastorie omvormde tot klaslokaal. Vanuit zijn bekommernis om volksonderwijs kwamen er Ursulinenkloosters in de landelijke regio’s van Limburg, Vlaams-Brabant, de Kempen, de Voerstreek, Wallonië én in het buitenland. In Diepenbeek kwamen de eerste vier Zusters Ursulinen door toedoen van pastoor Claes. Zij behoren sinds 1968 tot de Congregatie van de Religieuzen Ursulinen van het bisdom Hasselt.

Het beeld staat tevens niet toevallig waar het staat. De Vrije Lagere School "Paleis" is gebouwd op voormalige kloostergrond. Hoe het verleden doorwerkt tot in het heden...

De symboliek in het beeld staat voor drie menselijke vermogens: denken (zuster), voelen (meisje) en doen (jongen). De stevige, weinig bewegende armen van de zuster lopen teder over in de kinderen, die soepeler en speelser zijn. De kinderen groeien op met het vertrouwde waarvoor de zuster staat.

Leuk weetje: de directie en het personeel van Paleis nodigde de hele Diepenbeekse bevolking uit het beeld mee te bekosting. De namen van degenen die hierop ingingen zijn neergeschreven op een oorkonde in de hoofd van het beeld.

Bronnen:
- "Beeldenroute: fietsen langs de Diepenbeekse kunstwerken", verkrijgbaar bij dienst toerisme
- Odis, databank intermediaire structuren (website)

(opdracht i.h.k.v. Veranderingsmanagement, KULeuven)