Nasreddin Hoca

facebook twitter

Toegevoegd op 26 februari 2011 door monlouis

Nasreddin Hoca

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0 monlouis | Nasreddin Hoca | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Nasreddin Hoca (13e eeuw), Turkse filosoof, legendarisch dank zij zijn anekdotes vol humor en wijsheid. Hij is de verpersoonlijking van de wereldbeschouwing en het typisch Turkse leven vol intelligentie en vernuft, die, al lachend, aanzet tot nadenken. Iemand richtte zich op een dag tot Nasreddin Hoca : jij die de wijsheid zelf bent, zou jij me kunnen zeggen waarom, van zodra de zon aan de horizon verschijnt, de mannen hun huizen verlaten, gaan van hier naar daar, wie naar links en wie naar rechts ?
Het is gemakkelijk te begrijpen, antwoordde Nasreddin ; als zij allemaal langs dezelfde kant gingen, dan zou de aarde haar evenwicht verliezen.
Ten teken van vriendschap hebben de Schaarbekenaren dit monument van de filosoof Nasreddin Hoca ontvangen van de Turkse autoriteiten. Ingewijd in september 2006 door Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek, in aanwezigheid van de Turkse autoriteiten.
Plaatsbeschrijving:
Schaarbeek - Gallaitstraat (hoek Rubensstraat)
Informatie toegevoegd door monlouis :
26 februari 2011
Nasreddin Hodja (ook wel Hoca genoemd) was een islam-geestelijke uit de middeleeuwen. Hij was ook filosoof en staat in de hele islamitische wereld bekend om de verhalen en anekdoten rond zijn persoon.Hij zou omstreeks 1300 ergens in Groter Khorasan in het huidige Iran en Afghanistan geleefd hebben, maar het kan ook enkele eeuwen later zijn geweest. Aangezien dit alles op overlevering is gebaseerd, is niet eens bekend of Nasreddin wel bestaan heeft. In het Midden-Anatolische Aksehir is wel zijn mausoleum te vinden, er zijn jaarlijks feestelijkheden tussen 5 juli en 10 juli ter ere van Nasreddin. Hoewel de verhalen omtrent Nasreddin hun oorsprong in Turkije lijken te vinden, hebben zij zich verbreid tot in Noord-Afrika, maar ook tot in ChineesTurkestan. De verhalen dragen veelal het karakter van schelmenverhalen, en doen dus denken aan de fratsen van personages als Dik Trom, Tijl Uilenspiegel en Don Quichot. Het verschil is echter dat Nasreddin noch een dwaas, noch de hoofdpersoon uit een kinderboek is. De toonzetting van de verhalen kan ook als positief worden gekenschetst: er komt wel spot, maar geen cynisme in voor.(bron : wikipedia)