Prudens Van Duyse

facebook twitter

Toegevoegd op 31 oktober 2010 door monlouis

Prudens Van Duyse

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Prudens Van Duyse | 0 monlouis | Prudens Van Duyse | 0 monlouis | Prudens Van Duyse | 0 monlouis | Prudens Van Duyse | 0 lmoens | Prudens Van Duyse | 0
Kunstenaar:
Godefroid Devreese
Opschrift:
PRUDENS / VAN DUYSE / 1804-1859
DE TAAL / IS GANSCH HET VOLK
ZIJN GANSCHE LEVEN / WAS EEN LIED / DE ROEM VAN VLAANDRENS / KUNSTGEBIED
HIJ BEZONG / ZIJN VADERLAND.
Plaatsbeschrijving:
Dendermonde - Vlasmarkt
Informatie toegevoegd door monlouis :
31 oktober 2010

Het beeld van de hand van Godfried Devreese en de sokkel van Victor Horta werd op 27 augustus 1893 plechtig onthuld. Prudens van Duyse (Dendermonde, 17 september 1804 - Gent, 13 november 1859) was een Vlaams dichter en vanaf 1836 stadsarchivaris van Gent. Hij startte zijn werkend leven als notarisklerk te Laken maar studeerde daarna rechten aan de Universiteit Gent, waar hij slaagde in 1832. Na de Belgische opstand droomde hij een grote toekomst voor zijn land. In het begin van zijn carrière schreef hij zogenoemde nationale dichtkunst, maar zijn echte debuut maakte hij in 1829 met het gedicht 'Lofdicht op de Nederlandsche taal'. Hij publiceerde zijn beste gedichten in de bloemlezingen 'Het Klaverblad' en 'Nazomer'. Van Duyse schreef vooral 'vaderlandslievende' poëzie en schetsen uit het Vlaamse volksleven in een plechtstatige en hoogdravende stijl. Als mede-oprichter van het genootschap "De tael is gansch het Volk" gaf hij een belangrijke impuls aan de Vlaamse Beweging. Van Duyse vertaalde ook uit het Latijn, Oudnoors en Oudhoogduits. Zijn Verhandeling over den Nederlandschen dichtbouw werd in 1851 bekroond. In 1860 werd hem postuum de vijfjarige Staatsprijs voor de Vlaamse letterkunde toegekend. (bron : wikipedia)