Tabakplanter

facebook twitter

Toegevoegd op 30 oktober 2010 door monlouis

Tabakplanter

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Tabakplanter | 0 monlouis | Tabakplanter | 0 monlouis | Tabakplanter | 0 monlouis | Tabakplanter | 0 monlouis | Tabakplanter | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
De tabakplanter
Vivat d' heren Mertens verheven
Dokes Marjanne daar neven
Vivat Bruggeman vol eer en deugd
Sisken Melkebeek is oorzaak van onze vreugd

Tabakstoet 1910 - Maurice Torrekens
Plaatsbeschrijving:
Appelterre-Eichem - Johannes Baptist Van Langhenhaeckenstraat (Appelterre-Dorp)
Informatie toegevoegd door monlouis :
30 oktober 2010
Op het einde van vorige eeuw verwierf Appelterre-Eichem faam als tabaksdorp. De kwaliteitspijptabak verwierf faam door zijn aroma doorheen gans het land. Zelfs naar het buitenland werd tabak verzonden . Tabakcentra vond men in België vooral in Wervik,de streek van Flobecq en dus in Appelterre.Of Appelterre van oudsher het tabaksdorp bij uitstek was, is moeilijk te achterhalen. Het enige vermeldenswaardige gegeven in dit verband is de boedelbeschrijving van een huis dat omstreeks 1700 te Appelterre verkocht werd: deze bevat immers 'alaam bestemd voor de tabaksteelt'.Ten tijde van Napoleon werd Appelterre echter reeds geroemd voor haar tabaksproduktie. In 1811 tellen we 192.000 tabaksplanten te Appelterre.Deze arbeidsintensieve industrie evolueerde in de 19e & 20 e eeuw naar het platteland. Belangrijkste reden hiervoor was de inbreng van eerder machinale bedrijvigheden in de provinciecentra. Dat Appelterre steeds een tabaksdorp bleef is louter toeval want heel de Dendervallei was immers aangewezen om de plant te kweken.Kenmerkend voor de tabaksteelt te Appelterre was het feit dat ze zelden een beroepsbezigheid was maar meestal een lukratieve bijverdienste.Vandaar rust de tabakstraditie van Appelterre op een landurig verworven vakmanschap. De tabaksplant is zeer ziektegevoelig (aantasting door virussen, bacteriën en schimmels) en wordt tevens ook vaak bedreigd door insekten en de soms vernietigende kracht van de natuur (hagel, vorst en droogte).Het is dus evident dat de tabaksteelt zeer veel aandacht en zorg vraagt en dat de produktie bijna uitsluitend manueel moet geschieden. In augustus wanneer de tabaksplant eindelijk volgroeid is , worden planten met stengel en al (en dit in tegenstelling tot andere tabakscentra waar men enkel de bladeren plukt) geplukt en ter plaatse even gedroogd. Daarna droogt men ze 1 tot 2 maanden in een open schuur .Als de tabak geel-bruin kleurt wordt hij samengebonden in kleine bussels van ± 10 kilo.Tijdens het verpakken in zanten gebeurt de eerste gisting of fermentatie door zelfverhitting, alles zonder toevoeging van chemische additieven , zo kenmerkend voor de Tabak van Appelterre. Uiteindelijk wordt de tabak in maart-april doorverkocht aan de fabrikanten waar hij opnieuw voor een periode van zes maanden wordt gestapeld voor een tweede natuurlijke fermentatie .... (bron : http://users.telenet.be/peter.de.clercq/appelterrepag.html)