Victor De Klercq, 'Dikken van Pamel'

facebook twitter

Toegevoegd op 17 augustus 2010 door monlouis

Victor De Klercq, 'Dikken van Pamel'

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Victor De Klercq, 'Dikken van Pamel' | 0 monlouis | Victor De Klercq, 'Dikken van Pamel' | 0 monlouis | Victor De Klercq, 'Dikken van Pamel' | 0
Opschrift:
monument ter ere van Victor De Klercq
"Dikken van Pamel"
14-06-1848 16-02-1885
beeld ontworpen door Patrick Van Craenenbroeck
ingehuldigd op 9 september 2001
Plaatsbeschrijving:
Pamel - Kaaistraat, naast de Dender
Informatie toegevoegd door monlouis :
17 augustus 2010
De dikke van Pamel De Klerck Victor werd geboren in Pamel op 14 juni 1848 en er overleden op 16 februari 1885. Hij woonde in de schaduw van de kerk aan de Dender. De eerste levensjaren lieten niet vermoeden dat hij zo zwaarlijvig zou worden. Op zijn 11°jaar zou hij al 112kg hebben gewogen. Als dat zo was zullen velen hem toen wel al de dikke hebben genoemd. Hij werd, niet zo verwonderlijk,afgekeurd bij het leger. Weliswaar schreef pastoor Van Eyndhoven dat de dikke tot zijn 25 jaar een fris en gezond voorkomen had. Hij was groot, zwaar en struis, maar zo wel gebouwd dat men zich niet zelden met verwondering afvroeg,waar bij hem al dat gewicht verborgen was. Maar daarna… begon handenarbeid hem al meer en meer te bezwaren en weldra werd het hem helemaal onmogelijk nog boerenwerk te verrichten. Intussen was hij ook buiten zijn gemeente bekend geraakt als “De Dikke van Pamel” Ook na zijn dertigste bleef hij verzwaren, zijn lichaam werd ondraaglijk. Het werden jaren van lijfelijke miserie, van lichamelijke en mentale aftakeling. Was zijn zwaarlijvigheid erfelijk, een ziekelijke aandoening? Zeker waren ook een onverzadigbare eetlust, zoetigheden en vele pinten bier oorzaak. Bij zijn overlijden werd met gewicht, lengte en omvang gegoocheld, allemaal schattingen want de Dikke wou niet gewogen worden. Alleen de kleermaker mocht hem meten. Rond 1985 zorgden het Davidsfonds - Roosdaal en het gemeentebestuur ervoor dat de Dikke in het 100°jaar na zijn overlijden werd herdacht en in 2001 kreeg Pamels beroemdheid aan de Dender een standbeeld. (bron :blog.seniorennet.be/wskstapperke)