Ste Brigida

facebook twitter

Toegevoegd op 1 september 2010 door mive

Ste Brigida

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Ste Brigida | 0 mive | Ste Brigida | 0 mive | Ste Brigida | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Ste Brigida
Plaatsbeschrijving:
Glabbeek-Zuurbemde - Grotestraat, op de gevel van de voormalige melkerij, nu gemeentehuis
Informatie toegevoegd door mive :
1 september 2010
Kunstenaar = STELS Alfons,Tienen 1911 - 1992
Schilder, tekenaar, lino- en houtsnijder, beeldhouwer, keramist, miniaturist, mozaïeklegger en glazenier. Schilder van landschappen, dorps- en stadsgezichten. 

“De Hagelandsche Stoommelkerij Sint-Brigida S.V., Glabbeek“ werd opgericht door onderhandse akte op 19 maart 1901 en Staatsbladafkondiging van 5/4/1901.” Op 1 april 1902 (begin der werking) telde de Hagelandsche stoommelkerij Sint-Brigida te Glabbeek 134 leden waarvan 115 werkende. Op heden 19 maart 1904 telt zij 268 leden. De melkerijgebouwen werden opgericht voorbij het tramstation te Glabbeek.

Emiel Roeckaerts uit Hoeleden was er de eerste directeur. De melk werd met paard en kar opgehaald in de omliggende dorpen(Bunsbeek, Binkom, Glabbeek-Zuurbemde, Kersbeek-Miskom, Attenrode-Wever en Waanrode). De schilden van deze gemeenten werden aangebracht op een hoek aan de oostzijde van de nieuwe melkerijgebouwen. Er werd boter gemaakt. De afgeroomde melk (“klein melk“) en karnemelk (“botermelk“) werd meestal aan de boeren teruggeleverd als veevoer. In 1968 werd de melkerij overgenomen door de N.V. Lilac uit Zonhoven, die sindsdien de melk met tankwagens afhaalde. In 1974 werd de productie te Glabbeek stopgezet. Rond 1980 kocht de gemeente Glabbeek de gebouwen om er het huidige gemeentehuis in te richten, dat in 1987 in gebruik werd genomen. 

Boven het oude melkerijzaaltje werd er toneel gespeeld. Voor de vertoning werd het gelijkvloers met balken ondersteund om te beletten dat de kijklustigen onverwacht en ongevraagd naar beneden zouden komen. 
Na het stopzetten van de “Brouwerij De Roos “ werden de vergaderingen en toneelvoorstellingen daar in een wat aangepaste zaal gehouden. Nu is dit het jeugdhuis “ De Bunker “.

Sint-Brigida was uit Ierland afkomstig en van adellijke afkomst. Ze werkte op de boerderij waar ze volgens de legende “een dag alle boter en melk aan de armen schonk“. Ze bad na het werk en er kwam een overvloed van boter en melk. Brigida werd abdis van Kildare en men noemt ze de “Maria van Ierland“. Ze overleed in 524. Ze is patrones van de boerenmeiden en wordt aanroepen tegen veeziekten, voor hulp aan noodlijdenden, ter bescherming van barende en zogende moeders, voor het behoud van een goede naam (vroeger).

Op de voorgevel van de vroegere melkerij staat haar beeld met boek, abdisstaf, aureool, paternoster en een rund aan haar voeten.

Bron: http://www.glabbeek.be/website/14-www/41-www/43-www/508-www.html