De Kaatser

facebook twitter

Toegevoegd op 27 augustus 2010 door monlouis

De Kaatser

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | De Kaatser | 0 monlouis | De Kaatser | 0 monlouis | De Kaatser | 0 monlouis | De Kaatser | 0 monlouis | De Kaatser | 0
Kunstenaar:
Ron Deblaere
Opschrift:
Dit standbeeld werd geschonken door Kaatsclub De Lustige Balspelers Tollembeek als eerbetoon aan alle bestuursleden, leden, spelers, sponsors, supporters en sympathisanten
Onthulling gedaan te Tollembeek op 10-9-2005
Beeldhouwer Ron Deblaere
Plaatsbeschrijving:
Tollembeek - Plaats
Informatie toegevoegd door monlouis :
27 augustus 2010
Kaatsen is een volkssport die beoefend wordt in Wallonië, in Vlaanderen (Dender- en Scheldestreek) en in Vlaams-Brabant (streek van Halle + het Pajottenland).

Wie eigenlijk het balspel of een vorm van kaatsen in onze streken heeft binnengebracht weet men niet zo goed.
Sommigen zeggen de Romeinen, anderen zeggen de Spanjaarden.
Feit is dat rond de jaren 1540 het kaatsspel erg populair was in Frankrijk.
Andere bronnen vermelden dat Spaanse krijgsgevangenen in Doornik het kaatspel of pelote reeds speelden in 1812.
Rond die tijd gingen heel wat steden wedstrijden organiseren waaraan ploegen uit omliggende gemeenten deelnamen.
Uit de archieven weten we dat onze landgenoten in 1887 hun kaatsspel in Friesland gingen demonstreren.

De typische verspreiding doet nog vele vragen rijzen...
"Hoe komt het dat slechts een beperkt en welomlijnd Vlaams landsgedeelte het kaatsspel in wedstrijdverband speelt, terwijl het erg populair en totaal verspreid is in de provincies Namen en Henegouwen?"
Voor het bestaan van het kaatsspel in Schelde- en Denderstreek kunnen wij volgende verklaring geven ---> De Dender werd eerst bevaarbaar rond de jaren 1650, periode waarin de industrialisatie van de provincie Henegouwen een aanvang nam.
De verbindingsweg bij uitstek voor het bereiken van de Antwerpse haven was de Dender. Schippers zouden in hun vrije uren het spel geleerd hebben aan de bewoners van de Denderstreek.
Vele studenten uit de Denderstreek en Vlaams-Brabant liepen school in de Waalse steden om er de Franse taal te leren. Het kaatsspel, dat er bijzonder populair was, zouden de studenten naar de respectievelijke streken hebben meegebracht.
Het is zeer typisch dat vroeger elke gemeente of stad, langs de Dender gelegen, één of meer kaatsverenigingen telde. (bron : bloggen.be/kaatsentiteitvlaanderen)