Hulde aan onze helden

facebook twitter

Toegevoegd op 24 augustus 2010 door makoekis

Hulde aan onze helden

Afbeelding toegevoegd door makoekis

makoekis | Hulde aan onze helden | 0 makoekis | Hulde aan onze helden | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
In memoriam
Hulde aan onze helden
1914 - 1918
Dendermonde
Den Yser
Plaatsbeschrijving:
Baasrode
Informatie toegevoegd door mive :
11 maart 2011
Oprichting : 1920
Plaats: wegsplitsing Scheepswerfstraat - Kloosterstraat
Ontwerp : Emile Poncelet
Opdracht: Gemeentebestuur Baasrode

Op 31 mei 1919 verstuurde de Gentse procinciegouverneur Baron de Kerchove een omzendbrief naar alle gemeentebesturen, waarin hij mededeelde dat de Minister van Binnenlandse Zaken het goed vond "de gelukkige bevrijding van België te herdenken door het planten van eenen boom die bestemd is de gedachtenis der slachtoffers van den oorlog te vereeuwigen". De minister verzocht verder "de gemeentebesturen vooral in de landelijke gemeenten, aan den voet van den herinneringsboom of groep boomen, eenen steen te plaatsen of gedenkzuil waarop de namen van de soldaten der gemeente die voor het Vaderland gestorven zijn, gegrift staan". Hij wenste verder dat alle gemeentebesturen hierrond een feest zouden op het getouw zetten, dat diende samen te vallen met de "eerste verjaring van den terugkeer des Konings in België".  

In Baasrode, waar het gemeentebestuur met plannen rondliep om een monument op te richten voor de gesneuvelden en de opgeëisten, hield men zich vrij letterlijk aan de wensen van de minister en de gouverneur. Nog datzelfde jaar werd er een vrijheidsboom geplant op de hoek van de toenmalige Nijverheidsstraat en de Kloosterstraat, vóór de ingang van de Zaal Olympia (Blauwe Zaal). Op 17 oktober 1919 keurde de gemeenteraad het plan en bestek goed van de Gentse beeldhouwer Emile Poncelet. Het werd in 1920 vóór de Vrijheidsboom opgericht en op 19 september (kermis) plechtig onthuld door burgemeester Dr. Petrus De Boeck (Hofstade 1861-Baasrode 1923). Op aanvraag van de oudstrijders van Baasrode, besloot de gemeenteraad op 17 december 1928 het plein waar het monument stond voortaan Heldenplein te noemen.

Het oorlogsmonument van Baasrode bestaat uit een centrale gedenkplaat, die geflankeerd wordt door twee vlakke, vierkantige pijlers, bekroond met een kapiteel, een hoofdgestel en een gebogen fronton, met centraal een lauriertak en het wapenschild van Baasrode (klauwende leeuw van goud op een veld van lazuur). Op de mooie kapitelen in late art nouveaustijl lezen we namen (inscriptie) van volgende steden: (links:) DENDERMONDE / DIEST / NAMEN / LUIK; (rechts:) DEN YSER / VISE / HAELEN / ANTWERPEN. De voorzijde van de gedenkplaat vermeldt, onder een helm met lauriertak, IN MEMORIAM, en daaronder in twee kolommen de volgende namen (inscriptie) : (links:) BAUWENS BENEDICTUS / BONDUEL FLORENT-LEO / CLAES VITAL / DE BRANDT JEAN-COR. / DE COCK GUSTAAF-AND. / DE RIDDER LAURENTIUS-Fr. / DE SAEGER THEOFIEL-GIL. / EMANUEL FELIX-JAN / GOOSSENS AUGUST / LAUWERS LOUIS / MESKENS AMANDUS / MUYS CYRIEL-JOS. / PHILIBERT EMIEL / (rechts :) SEGERS ALFONS-LAUR. / VAN DAMME PETRUS / VAN DEN BOSSCHE FRANS-JOH. / VAN DEN BOSSCHE FRANS / VAN DEN BROECK JOSEF-VIC. / VAN DER POTEN FRANS-EM. / VAN DER VREKEN FRANS / VAN HEIRVELDT PETRUS-C-A /VAN MUYLDERS CESAR / VELDEMAN PETRUS / VERCAMMEN GUSTAVUS / VERHEYEN ALBERT-PHIL. SER. / VERHEYEN JUDOOK / (en onderaan :) 1914 / HULDE AAN ONZE HELDEN / 1918

De achterzijde van de gedenkplaat vermeldt in twee kolommen, onder marteltuigen (boei en zweep) en IN MEMORIAM, de volgende namen : (links :) CLAES CHARLES LOO. / COLLIER ALFONS / DE COCK ALFONS / DE COCK CHARLES LOO. /DE MAN FREDERICK / DOOMS LOUIS / FLORKIN GUSTAAF / GOOSSENS FRANS THEO / GOOSSENS PETRUS / GOSSEY ALFONS / HAMELINCK JOANNES / HEYMANS FRANS / HEYMANS GUSTAAF / ROBYN PETRUS / (rechts :) SEGERS CHARLES / SEGERS PETRUS / VAN DAMME JEAN BAPTIST / VAN DEN BOSSCHE FRANS / VAN DEN BROECK ACHIEL / VAN KEER JEAN-BAPTIST / VAN LIERDE ALFONS / VAN OVERSTRAETEN JAN / VAN RIET FRANS / VEKEMANS HENRI / VERHULST ALFONS / VERMEERSCH CLEMENT / VERMEERSCH FRANS / VICTOR FRANS . Hieronder staat, op een later toegevoegde rechthoekige plaat, centraal WILLOCK I HENRI en daaronder/ BONDUEL PETRUS 10-5-1940 / VAN DEN BOSSCHE ALBERT 15-5-1940 / DE BRANDT IVONNE 17-5-1940 / VAN KEER JOSEPHIE 17-5-1940 / DE SAEGER LOUIS 2-8-1944 / JACOBS ALFONS 27-8-1944 / BIESEMAN KAMIEL 2-9-1944 / DE BATSELIER FRANS 25-10-1944 / RENAUD JAN 25-10-1944 / SPINOYE ELVIRE 25-10-1944 / VAN DER STRAETEN MATHILDE 25-10-1944 / VAN PRAET MARIA 25-10-1944

Het monument werd in 1919-20 gerealiseerd doo
r de Gentse beeldhouwer Emile Poncelet en in 1930 verder 'versierd' door beeldhouwer Frans Crabs (° Sint-Gillis-Brussel 1885). In 1989 werd het zwaar beschadigd ten gevolge van een verkeersongeval en opnieuw in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het staat nu op een verhoogde sokkel van kasseisteen en is omgeven met een laag smeedijzeren hek.

Bron:http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=2199