De Veerman

facebook twitter

Toegevoegd op 2 juni 2011 door IlseDeClercq

De Veerman

Afbeelding toegevoegd door IlseDeClercq

IlseDeClercq | De Veerman | 0 IlseDeClercq | De Veerman | 0
Kunstenaar:
Mark Macken
Plaatsbeschrijving:
Sint-Amands - het veer van Sint-Amands
Informatie toegevoegd door IlseDeClercq :
2 juni 2011
Het metalen beeldhouwwerk ‘De Veerman’ ter hoogte van het veer van Sint-Amands gemaakt door Marc Macken (1955) is geïnspireerd door het gedicht ‘Le Passeur d’Eau’ van Emile Verhaeren.

Emile Verhaeren werd op 21 mei 1855 geboren in Sint- Amands als zoon van een welstellende handelaarsfamilie. De middelbare studies op het jezuïetencollege in Gent zorgden voor een volledige verfransing van de jonge Verhaeren, die zich niettemin zijn ganse leven Vlaming bleef voelen. Tijdens zijn rechtenstudies aan de Katholieke Universiteit van Leuven ontplooide hij zijn eerste literaire activiteiten en merkte al snel dat literatuur hem meer lag dan rechten. Hij hing dan ook snel de toga aan de haak.

Als sociaal geëngageerd man trekt Verhaeren als Franstalige Vlaamse dichter ten strijde tegen de sociale uitwassen van de opkomende industrialisatie. Getuigen hiervan zijn de bundels Les Campagnes Hallucinées (1893), Les Villes Tentaculaires (1895) en Les Villes Illusoires(1895). Uit deze laatste bundel komt het gedicht 'De Veerman' waarop het beeldbouwwerk geïnspireerd is.

Emile Verhaeren is volgens vele de grootste Klein-Brabantse auteur en één van onze meest bekende dichters. Hij schreef in het Frans maar was Vlaams in zijn ziel. Het is het land van Klein-Brabant en de Schelde die in zijn gedichten bezongen worden. In één van zijn gedichten sprak hij zelfs de wens uit bij de Schelde begraven te worden. Zijn poëzie wordt tot de wereldliteratuur gerekend en werd in meer dan twintig talen vertaald.

(Dit beeld is gepost in functie van het college Veranderingsmanagement aan de K.U. Leuven gedoceerd door professor Geert Van Hootegem.
Het beeld houdt verband met arbeid daar veerman een beroep is dat al lang bestaat en nog steeds wordt uitgeoefend. Het beeld is ook geïnspireerd op het gedicht ‘Le Passeur d’Eau’ van Emile Verhaeren, een sociaal geëngageerde dichter die ten strijde trekt tegen de sociale uitwassen van de opkomende industrialisatie.)