Jan-Baptist van Gysel

facebook twitter

Toegevoegd op 16 augustus 2010 door monlouis

Jan-Baptist van Gysel

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Jan-Baptist van Gysel | 0 monlouis | Jan-Baptist van Gysel | 0 monlouis | Jan-Baptist van Gysel | 0 monlouis | Jan-Baptist van Gysel | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Jan-Baptist van Gysel
Elewijt 1885 - Meise 1956
Nijveraar-promotor en stichter in België van grootwinkelketens
weldoener van de gemeente
schenker van de beiaard in 1951
Plaatsbeschrijving:
Meise - Brusselsesteenweg (voor het gemeentehuis)
Informatie toegevoegd door monlouis :
16 augustus 2010
Een van de initiatiefnemers van de oprichting van Sarma was baron Jean van Gysel de Meise (1885-1956) die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Le Havre verbleef en er kennismaakte met de distributiewereld. Hij werd in 1929 gedelegeerd bestuurder en werd onmiddellijk geconfronteerd met de economische crisis van de jaren 1930. Sarma paste als eerste in België het principe van de eenheidsprijzen toe: de meest populaire artikelen werden verkocht tegen een vijftal vaste prijzen. Niet zozeer de kwaliteit werd aangeprijsd maar wel de vaste lage eenheidsprijs. Dit principe was een groot succes en er werden verscheidene nieuwe warenhuizen geopend. In 1936 was Sarma reeds marktleider in België. In 1937 kwam er echter een wet op de bescherming van de kleinhandel. Deze wet bepaalde dat ketens geen nieuwe vestigingen meer mochten openen. Deze wet vertraagde de groei van Sarma en ze werd pas opnieuw afgeschaft in 1959. Na de Tweede Wereldoorlog werd het systeem van de eenheidsprijzen onpopulair waardoor Sarma een andere koers diende te gaan varen. Hierdoor kwamen ze in het vaarwater van concurrenten zoals Grand Bazar, Innovation en Bon Marché terecht. Op het einde van de jaren 1960 werd Sarma, samen met het eveneens door Van Gysel in 1933 gestichte Nopri, overgenomen door de Amerikaansewarenhuisketen J.C. Penney. (bron : wikipedia)

De koningin (Paola) onthulde na de misviering (op zaterdag 28 september 2002) het beiaardmonument in de binnentuin van de bibliotheek, en even later werd ook de het borstbeeld van Baron Van Gysel aan het gemeentehuis ingehuldigd. Baron Jan Baptist Van Gysel, die nauwe banden heeft met het koningshuis, was de sponsor van de eerste beiaard van Meise. Die werd -- gezien de oorlogsperiode -- in minderwaardig koper en metaal gegoten, omdat metalen toen schaars waren. De beiaard klonk na verloop van tijd vals. Daarom werd overgegaan tot de aankoop van de nieuwe beiaard. Met 56 klokken. (bron : nieuwsblad.be)