van der Linden d'Hoogvorst

facebook twitter

Toegevoegd op 16 augustus 2010 door monlouis

van der Linden d'Hoogvorst

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | van der Linden d'Hoogvorst | 0 monlouis | van der Linden d'Hoogvorst | 0 monlouis | van der Linden d'Hoogvorst | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Baron Emmanuel Vanderlinden d'Hoogvorst 1781 - 1866
Lid van het voorloopig Staatsbestuur van België 1830 - 1831
Generaal Bevelhebber der Burgerwacht van de stad Brussel
en Oppergeneraal-Opzichter van alle de burgerwachten van België 1830 - 1866
Burgemeester der gemeente Meysse gedurende 59 jaren 1807 - 1866
Groot Lint van Leopolds Order
Vereerd met het Yzeren Kruis
Commandeur, Officier en Ridder van verschillige buitenlandsche Orders
Plaatsbeschrijving:
Meise - Brusselsesteenweg, nabij de kerk
Informatie toegevoegd door monlouis :
16 augustus 2010
Emmanuel-Constant-Prismes-Ghislain baron van der Linden d'Hooghvorst (Brussel, 1781-1866) was een politicus in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en in het latere België. Hij was grootgrondbezitter, lid van de provinciale staten van Zuid-Brabant en bijna zestig jaar lang burgemeester van Meise (van 1807 tot 1866). Daar was hij erg gekend omdat hij de wegen op eigen kosten liet verharden en de heropbouw van het dorp mee financierde na de brand van 1826. Na de rellen in Brussel van 25 augustus 1830, meldt hij zich om de burgerwacht te leiden die de orde moest herstellen. Hij dringt bij de zoon van de koning aan op politieke hervormingen om de gemoederen te bedaren. Hooghvorst veroordeelt ook de toestroom van "revolutionaire vrijwilligers", onder meer uit het Luikse. Hij probeert gevechten tussen de burgerwacht en het rumoerige volk te voorkomen, evenals gevechten met het regeringsleger, dat niettemin op 23 september vanuitVilvoorde de stad binnentrekt en een algeheel verzet uitlokt. Op 24 september ontstaat het Voorlopig Bewind met onder andere Hooghvorst, Rogier en Jolly. Hooghvorst duidt Joseph Vanderlinden en José de Coppin aan als secretarissen. Hoogvorst blijft voorstander van de prins van Oranje en wordt enigszins aan de kant geschoven. Hij wordt (slechts) plaatsvervangend lid van hetNationaal Congres, dat hem op 31 december 1830 aanduidt als generaal van de burgertroepen. Hij blijft burgemeester van Meise en wordt ook burgemeester van het naburige Wolvertem. (bron : wikipedia)