Strijd voor arbeid

facebook twitter

Toegevoegd op 17 juli 2009 door cloetensbrecht

Strijd voor arbeid

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Strijd voor arbeid | 0 cloetensbrecht | Strijd voor arbeid | 0 cloetensbrecht | Strijd voor arbeid | 0 cloetensbrecht | Strijd voor arbeid | 0 cloetensbrecht | Strijd voor arbeid | 0 JanGielen | Strijd voor arbeid | 0 JanGielen | Strijd voor arbeid | 0
Kunstenaar:
Rik Poot
Opschrift:
Strijd voor arbeid
27-02-1997
Aan de werknemers Renault-Vilvoorde
Onthulling: 27-02-1998
Rik Poot
Initiatief: Stad Vilvoorde
Renault Vakbonden
AWV - Vlaams Brabant
Plaatsbeschrijving:
Vilvoorde - rotonde woluwelaan
Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
17 juli 2009
In 1998 maakte kunstenaar Rik Poot in samenwerking met enkele lassers van de voormalige Renault-fabriek het kunstwerk ‘De Vuist’ voor de rotonde nabij de Renault-fabriek. Het kunstwerk stelt een gebalde vuist voor en is symbool van het verzet van de arbeiders na de sluiting van de Renault-fabriek.
Informatie toegevoegd door JanGielen :
17 mei 2011
De Vuist is een enorm beeld, gemaakt door Rik Poot. Het staat symbool voor de sociale strijd die gevoerd werd om de sluiting van de Renaultfabriek in 1997. Deze strijd zou tot de Wet Renault leiden in 1998 (o.a. wettelijke regeling omtrent collectief ontslag). Ook doet het enorme beeld denken aan het oude industriële verleden van Vilvoorde.
Informatie toegevoegd door kaatdaemen :
18 mei 2011
‘De vuist van Renault’ is een kunstwerk van Rik Poot dat prijkt op de rotonde van de Woluwelaan en de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Dit stalen beeld is een 8 meter hoge, gebalde vuist dat geplaatst werd na de bruuske sluiting van autofabriek Renault-Vilvoorde in 1997. De enorme vuist heeft als opschrift ‘Strijd voor arbeid, 27-02-1997, Aan de werknemers Renault-Vilvoorde.’ De vuist symboliseert  het verzet van de talrijke arbeiders die vochten om hun banen te behouden. Bij de sluiting van de fabriek vielen uiteindelijk 3000 ontslagen. Het standbeeld kwam er als initiatief van de Renault vakbonden, de stad Vilvoorde en de AWV-Vlaams Brabant. Kunstenaar Rik Poot kon rekenen op de hulp van enkele gewezen Renault-lassers om het beeld te verwezenlijken. 

De vuist is een sociologisch relevant standbeeld omwille van verscheidene redenen. Wegens besparingsredenen besloot Renault de autofabriek in Vilvoorde destijds te sluiten, waardoor duizenden arbeiders prompt hun werk verloren. Wat volgde was een zondvloed aan acties van de Renault medewerkers die streden voor het behoud van hun baan. Ze bezetten de fabriek, betoogden in Brussel en Parijs en praatten met de regering en met hun bazen. Ondanks het opmerkelijke verzet bleef de fabriek gesloten. De acties van de arbeiders hadden wel geleid tot een sociaal plan waarin gezocht werd naar arbeidsmogelijkheden voor alle arbeiders, een plan dat 90% van de arbeiders goedkeurden. Nog steeds is er veel animo omtrent de moedige sociale strijd die toentertijd gevoerd werd, wat ondermeer bleek tijdens de herdenking van de sluiting in 2007 die plaatsvond rond het standbeeld, tien jaar na de feiten. Daarnaast leidde de sluiting van de Renault fabriek in Vilvoorde en oproer die ermee gepaard ging tot de Wet Renault die van kracht ging in 1998 en een wettelijke regeling omtrent collectief ontslag betrof, meerbepaald inzake de communicatie van een sluiting naar de werknemers toe. 

Naast de boeiende sociale betekenis van ‘de Vuist’ is het standbeeld ook een sterk artistiek werk. De imposante vuist heeft door zijn stalen uitvoering een ontzagwekkende en industriële uitstraling waaruit het engagement van de duizenden arbeiders spreekt.