De vier ruiters van de Apocalyps

facebook twitter

Toegevoegd op 18 april 2010 door monlouis

De vier ruiters van de Apocalyps

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0 monlouis | De vier ruiters van de Apocalyps | 0
Kunstenaar:
Rik Poot
Opschrift:
Rik Poot Vilvoorde 1924
De vier ruiters van de Apocalyps
1981-87
brons
Plaatsbeschrijving:
Brugge - Groeninge
Informatie toegevoegd door monlouis :
18 april 2010
In het Hof Arents ziet men de beeldengroep ‘Ruiters van de Apocalyps’ van Rik Poot, 1987. Het betreft een allegorische voorstelling van de aardse gruwelen dood, oorlog, honger en revolutie. De vier ruiters van de Apocalyps zijn vier ruiters afkomstig uit hoofdstuk 6 van het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament. De profetie rondom de vier ruiters zal pas uitkomen nadat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden en de antichrist aan de macht is. Door christenen die niet in een Opname van de gemeente geloven, wordt de opvatting aangehangen dat deze profetie nu al deels voltrokken is of zich aan het voltrekken is. Het woord Apocalyps komt uit het Grieks en betekent het opheffen van sluier. Hoewel het woord dus letterlijk niet meer betekent dan een Openbaring gaat het in het geval van de ruiters om de openbaring van dood en verderf, om een apocalyptische eschatologie. Dit is zoals het woord apocalyps tegenwoordig gebruikt in het dagelijks taalgebruik. In de Bijbel komen de ruiters één voor één ten tonele. Dit loopt parallel aan de eerste vier zegels. De paarden hebben een symbolische kleur die bij de ruiter hoort. Met het openen van de eerste zegel komt het witte paard met op zijn rug de overwinnaar. Er is geen consensus over wie deze ruiter is, al wordt hij door de meeste mensen gezien als de Antichrist. Anderen beweren, mede vanwege de kleur, dat het Christus zelf is. Als tweede komt met het openen van de tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de Oorlog. Rood is de kleur van het bloed en vuur, symbolen van de oorlog. Als derde komt met het openen van de derde zegel, het zwarte paard tevoorschijn bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat door honger wordt aangericht. Als laatste komt met het openen van de vierde zegel, het vale paard met op zijn rug de Dood. De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood, het uitwissen van het levende. (bron : wikipedia)