Peter Benoit

facebook twitter

Toegevoegd op 14 maart 2010 door monlouis

Peter Benoit

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Peter Benoit | 0 monlouis | Peter Benoit | 0 monlouis | Peter Benoit | 0 monlouis | Peter Benoit | 0 monlouis | Peter Benoit | 0 monlouis | Peter Benoit | 0
Kunstenaar:
Alfred Courtens
Opschrift:
Peter Benoit 1834 - 1901
Plaatsbeschrijving:
Harelbeke - Stationsstraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
14 maart 2010
Petrus (Peter) Leonardus Leopoldus Benoit (Harelbeke, 17 augustus 1834 - Antwerpen, 8 maart 1901) was een Vlaams componist en muziekpedagoog. Benoit studeerde vanaf 1851 aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel bij François-Joseph Fétis. In de vakken harmonieleer en compositie haalde hij het diploma in 1854 met een 1e prijs. Eveneens een 1e prijs kreeg hij in de befaamde wedstrijd Prix de Rome voor zijn cantate Le Meurtre d'Abel. In het jaar 1858 was hij in Duitsland, waar hij Keulen, Bonn, Leipzig, Dresden, Berlijn en München bezocht. In 1861 werd hij dirigent van het door Jacques Offenbachgeleide Théâtre des Bouffes Parisiens. In 1867 werd hij directeur van de Vlaamse muziekschool, die in 1898 tot Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen opgewaardeerd werd. Hij overleed te Antwerpen in 1901. De muziekschool in zijn geboortedorp Harelbeke werd naar hem genoemd. In navolging van Wagner creëerde Peter Benoit een muziekkunst die de eigen Vlaamse volksaard ten volle uitdrukte. Om zijn ideeën tegen het Belgische muziekestablishment te verdedigen, schreef Benoit als een van de eersten binnen de Europese beweging van het muzieknationalisme doorwrochte essays en polemieken. Het gebruik van de moedertaal in de muziekopvoeding beschouwde hij als essentieel. En omdat hij ervan overtuigd was dat de volksaard het zuiverst geconserveerd blijft in het volkslied, wilde hij zijn nieuwe Vlaamse muziek daarop baseren. Hij pleitte onder andere voor een vernederlandsing van het muziekonderwijs, voor religieuze muziek in de volkstaal, voor een Vlaamse opera en een Vlaams festival, voor Vlaams muziektheater in kleine steden en voor culturelesamenwerking met Nederland.
Informatie toegevoegd door mive :
26 maart 2011
Het standbeeld van Peter Benoit kan je vinden in het stadspark aan de Stationsstraat.

Het werd onthuld door burgemeester van Antwerpen Craeybeckx in 1951 naar aanleiding van de herdenkingsfeesten en massaspel. De jury beschreef het beeld toen zo: "Het ontwerp van de heer Courtens voldoet in zijn geheel aan het gegeven. De glorie (vrouw) met het nageslacht (kind) brengt hulde aan Benoit, die als machtige figuur alles domineert. In de rechterhand houdt Benoit een ganzenpen, symbool van de vele werken die hij componeerde en in de linkerhand houdt hij de lier, zinnebeeld van de muziek. De heer Courtens heeft ook begrepen dat echte kunst ligt in de eenvoud en dat alleen in dit principe de blijvende kunst gelegen is. Zijn werk beantwoordt ten volle aan deze grondgedachte. Alles getuigt van de eenvoud zoals Benoit zelf geheel één en al eenvoud was. Deze figurengroep in brons, op een aangpast voetstuk in hardsteen 'Le Roche Puante', zal de hulde brengen die Harelbeke in het ganse de 'Grote Meester' verschuldigd is."

http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/bouwkundig-erfgoed/standbeelden/peter-benoit

---

COURTENS Alfred (Sint-Joost-ten-Node, 1889 - 1967)

Beeldhouwer. Zoon van Franz, broer van Antoine en Herman Courtens. Opleiding aan de Academie te Brussel o.l.v. Ch. Van Der Stappen, aan het Hoger Instituut te Antwerpen o.l.v. Th. Vinçotte. Ontwerper van o.m. borstbeelden, portretten, figuren, naakten, standbeelden (Leopold II te Oostende), oorlogsgedenktekens (La Louvière, Sint-Gillis-Waas, Arendonk). Godecharleprijs in 1913. Ontwierp o.m. het ruiterstandbeeld van Albert I op de Kunstberg te Brussel. Werkte o.m. in marmer en brons. Was leraar aan de Academie te Dendermonde (1927-1951). Werk o.m. in de Musea te Luik en Antwerpen.
http://www.nobel.be/NL/ART/6548_courtens_alfred