Pieter Appelmans

facebook twitter

Toegevoegd op 5 maart 2010 door monlouis

Pieter Appelmans

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Pieter Appelmans | 0 monlouis | Pieter Appelmans | 0
Kunstenaar:
Jef Lambeaux
Opschrift:
Ter vereeringhe van Pieter Appelmans ende van sine ambachtsghesellen die dese kercke hebben ghebouwt
maeckte Jef Lambeaux dit constwerck.
Het werd deser stede ter uprechtinghe ghesconcken van A. van den Nest, den scepene, van E. van Averbeke, den bouwmeestere, ghescickt ende onthult van onsen hooghedelen here den coninc Leopold III
desen 12sten van meye, in den jare onses Heren 1935, up den dach syner blyde incomste.
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Jan Blomstraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
5 maart 2010
Rechts van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar tegen de onafgewerkte toren een bouwloge wordt voorgesteld: bouwmeester Appelmans, met het plan van de toren op de knie, geeft onderrichtingen aan de steenkappers. Appelmans was echter niet de enige bouwmeester van de kerk: onder de vele anderen vinden we bekende namen als Domien en Herman de Waghemakere (Vleeshuis) en Keldermans.