Jef Denyn

facebook twitter

Toegevoegd op 21 februari 2010 door monlouis

Jef Denyn

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Jef Denyn | 0
Kunstenaar:
Frans De Vos
Opschrift:
Hulde aan den grooten meester Jef Denyn
die nu vijftig jaar de klokken laat slaan en zingen
en aan Adolf zijn vader tevoren 32 jaar beiaardier
1849 1881 1931
Plaatsbeschrijving:
Mechelen - onder den toren
Informatie toegevoegd door monlouis :
21 februari 2010
Jef Denyn (Mechelen, 19 maart 1862 - aldaar, 2 oktober 1941) wordt gezien als de ontwerper van de technologie die de moderne beiaard mogelijk maakt. Hij heeft de beiaardmuziek een plaats gegeven tussen de echte muziek. Hij volgde in 1887 zijn vader op als stadsbeiaardier en begin vanaf 1892 met de wekelijkse maandagavondbespelingen die nog steeds plaatsvinden.
Maar hij had ook oog voor de toekomst en ijverde voor degelijk beiaardonderwijs. De stichting van de beiaardschool Mechelen was dan ook een mooi cadeau om in 1922 zijn 35-jarig ambtsjubileum te vieren. 1922 Te Mechelen wordt wat nu heet de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn' opgericht met Jef Denyn als eerste directeur. Aanvankelijk zou de school al in 1914 gesticht zijn, doch door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd dat verhinderd. In datzelfde jaar werd het Eerste Internationale Beiaardcongres gehouden.

(bron : wikipedia)