Kardinaal Mercier

facebook twitter

Toegevoegd op 29 juni 2012 door monlouis

Kardinaal Mercier

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0 monlouis | Kardinaal Mercier | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Mechelen - Sint-Romboutskerkhof (tegen gevel kathedraal)
Informatie toegevoegd door monlouis :
29 juni 2012
kunstenaar : Jan Feremans (Mechelen 1912 - Rijmenam 1990).
Beeldhouwer. Opleiding houtsnijkunst aan de Academie te Mechelen. Werkte als uitvoerder (practicien) voor Ernest Wijnants en als houtsnijder voor de meubelindustrie. Ontwierp echter ook borstbeelden, figuren, portretten, religieus werk, voornamelijk Mariabeeldjes. Nam o.m. deel aan het “46ste Salon” te Gent in 1937 (“Vrouwenbuste”). Vermeld in “Beeldhouwkunst in België” (Engelen-Marx, 2002).
(bron : nobel.be)
Désiré Félicien François Joseph kardinaal Mercier (Eigenbrakel, 21 november 1851 - Brussel, 23 januari 1926) was een Belgisch wijsgeer, aartsbisschop, kardinaal en metropoliet. Désiré Mercier werd geboren in Eigenbrakel, waar zijn grootvader meer dan dertig jaar lang burgemeester was. Hij volgde zijn middelbare studies aan het Mechelse Sint-Romboutscollege, waar hij Nederlands leerde.
 Hij werd tot priester gewijd op 4 april 1874 en was eerst leraar aan het seminarie te Mechelen en werd in 1882 titularis van de op verzoek van paus Leo XIII te Leuven opgerichte leerstoel voor thomistische wijsbegeerte. Hier beoogde hij het programma uit te voeren dat door de encycliek Aeterni Patris (1879) was voorgehouden: de wijsbegeerte van Thomas van Aquino laten herleven, haar harmoniëren met de toenmalige stand van de wetenschap en haar invloed uitbreiden over de sociale disciplines. Het succes van zijn onderwijs verzekerde hem pauselijke steun bij de oprichting van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan hij voorzitter werd in 1889.
Op 7 februari 1906 werd hij tot aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen benoemd en in 1907 tot kardinaal gecreëerd. Hij bleef aartsbisschop tot aan zijn dood in 1926. 
(bron : wikipedia)