Kerkhofblommen

facebook twitter

Toegevoegd op 17 april 2014 door givema

Kerkhofblommen

Afbeelding toegevoegd door givema

givema | Kerkhofblommen | 0 givema | Kerkhofblommen | 0 givema | Kerkhofblommen | 0
Opschrift:
Kerkhof/blommen
Opgedragen
aan
de mensen die
geen laatste
rustplaats
hebben
Noël Van
Cauwenbergh
Plaatsbeschrijving:
Temse - Kerkhof Vroonhoflaan
Informatie toegevoegd door givema :
17 april 2014
Het beeld werd onthuld op 11 maart 2006.  Het is geschonken door de beeldhouwer als blijk van waardering voor de expo aan hem gewijd in 2004 en door het gemeentebestuur georganiseerd.
Het is opgedragen voornamelijk aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden van de wetenschap, zoals zijn moeder die in 2004 overleed.
Het beeld is genoemd naar het gedicht van Guido Gezelle:
Kerkhofblommen
Zoo daar ooit een blomke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide;
zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een Lelie blank is,
vonkelende als een roozenhert,
needrig als de needre rank is
van de winde daar m' op terdt,
riekend, vol van honing, ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar 't, voor die U kende,
geen dat U gelijken mocht!
Guido Gezelle