Het Stadsperron

facebook twitter

Toegevoegd op 20 februari 2010 door monlouis

Het Stadsperron

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Het Stadsperron | 0 monlouis | Het Stadsperron | 0 monlouis | Het Stadsperron | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Maaseik - Markt
Informatie toegevoegd door monlouis :
20 februari 2010
De stad Maaseik ontving in 1397 van Jan van Beieren een charter waarin toelating werd verleend om voor het stadhuis als vrije stad een perron op te richten, aan welk de aankondigingen dienden bekend gemaakt te worden. "Perron" is afgeleid van het Franse "pierre" of steen die als voetstuk diende voor een zuil of kruis. Een perron werd voor de steden een symbool voor het teken van vrijheid en rechten. Aan de voet van het perron werden ook vonnissen bekend gemaakt en werd de naam van iedere vreemdeling die zich in de stad wilde vestigen afgeroepen.
(bron : demaaseikenaar)