Herdenkingsmonument Kan. Dr. Frans de Hovre en Justus De Harduwijn

facebook twitter

Toegevoegd op 14 april 2014 door givema

Herdenkingsmonument Kan. Dr. Frans de Hovre en Justus De Harduwijn

Afbeelding toegevoegd door givema

givema | Herdenkingsmonument Kan. Dr. Frans de Hovre en Justus De Harduwijn | 0 givema | Herdenkingsmonument Kan. Dr. Frans de Hovre en Justus De Harduwijn | 0 givema | Herdenkingsmonument Kan. Dr. Frans de Hovre en Justus De Harduwijn | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Hier wer op 3-4-1884
geboren
Kan. Dr. Frans De Hovre
pedagoog
+ Gentbrugge 11-11-1956

Aan de nagedachtenis van
dichter
Justus De Hardvyn
geboren 11 april 1582 te Gent
pastoor te Oudegem en Mespelaere
3 december 1607 - 21 juni 1636
zoo langh myn handen vry tot 't spelen zyn beqvaeme
zoo zal ick van myn harp doen daveren den naeme
van V o grooten God, o Schepper van den al
onthuld 13 jvni 1954
Plaatsbeschrijving:
Oudegem - Hofstraat, pleintje