H. Hartbeeld

facebook twitter

Toegevoegd op 10 april 2014 door givema

H. Hartbeeld

Afbeelding toegevoegd door givema

givema | H. Hartbeeld | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
tot aandenken van
den Eerwaarden Heer
Felix Germanes
Kanunnik der abdij van Averbode
geboren te Diest 15 nov. 1848
pastoor te Helchteren
21 januari 1887
aldaar zeer godvruchtig
overleden den 12 januari 1923
R.I.P.
Plaatsbeschrijving:
Helchteren - Sint-Trudoplein, nabij Sint-Trudokerk