Icarus

facebook twitter

Toegevoegd op 8 april 2014 door givema

Icarus

Afbeelding toegevoegd door givema

givema | Icarus | 0 givema | Icarus | 0 givema | Icarus | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Hamme (Oost Vlaanderen) - Strijderslaan, hoek Nijverheidstraat
Informatie toegevoegd door givema :
8 april 2014
De sculptuur in koper, ijzer en staalplaat is gedateerd 1998 en werd gemaakt door André Verschelden (geboren te Hamme in 1936).
 de archetypische geladenheid van het verhaal blijft André Verschelden boeien, niet zozeer omwille van het roemrijk einde van Icarus’ vlucht, maar veeleer als symbool voor het ontsnappen aan de beperktheid van zinnen en van zijn, voor het loskomen van de aardse gebondenheid, als een poging om uiteindelijk greep te krijgen op zichzelf als mens èn als kunstenaar; langs deze weg geeft de kunstenaar gestalte aan het conflict tussen de jongeren (die enkel het einddoel van hun wensdromen en verlangens zien zonder rekening te houden met de eventuele gevaren) en de ervaring van de ouderen (die de risico’s kunnen inschatten en de voorzichtigheid van de gulden middenweg aanprijzen)
Bron: Brochure Welkom in Hamme, thuisbasis van de Wuitens