Augustin-Daniel Graaf Belliard

facebook twitter

Toegevoegd op 14 februari 2010 door monlouis

Augustin-Daniel Graaf Belliard

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Augustin-Daniel Graaf Belliard | 0
Opschrift:
Augustin-Daniel Graaf Belliard
Generaal van het Franse leger, diplomaat
Gevolmachtigd minister voor Frankrijk
Geboren in 1769, overleden te Brussel in 1832
Plaatsbeschrijving:
Brussel - baron hortastraat
Informatie toegevoegd door monlouis :
14 februari 2010
Op het pleinvormig gedeelte boven de trap van de Baron Hortastraat staat het standbeeld van Augustin-Daniel, graaf van Belliard (1769-1832), een Frans officier en later ambassadeur. Als diplomaat was hij zeer actief ten voordele van de Belgische nieuwe staat. In zijn hand klemt hij trouwens de akte waarmee de Mogendheden de onafhankelijkheid van België garanderen. Hij werd op 28 januari 1832 door een beroerte geveld, enkele tientallen meters hiervandaan, in het Park van Brussel. Het marmeren beeld, één van de mooiste van Brussel, werd gebeeldhouwd door Guillaume Geefs (1805-1883), de sokkel is van architect Tilman-François Suys. Het beeld is gedateerd 1836, het werd ingehuldigd op 23 september 1838 en was het eerste in Brussel opgerichte herdenkingsmonument na de onafhankelijkheid. Om het te kunnen bekostigen stond het leger één dag soldij af.
(Bron : www.ebru.be)