Opsinjoorke

facebook twitter

Toegevoegd op 8 mei 2009 door cloetensbrecht

Opsinjoorke

Afbeelding toegevoegd door cloetensbrecht

cloetensbrecht | Opsinjoorke | 0 cloetensbrecht | Opsinjoorke | 0 CarloVansant | Opsinjoorke | 0 mive | Opsinjoorke | 0 mive | Opsinjoorke | 0 mive | Opsinjoorke | 0
Opschrift:
Die mij bervrijdt van wederval, bezit de grootste kunst van al.
Hier ziet men dat ik niet en lieg, 't is zo dat ik ten hemel vlieg.
Plaatsbeschrijving:
Mechelen - grote markt
Informatie toegevoegd door cloetensbrecht :
8 mei 2009
Opsinjoorke is een grote pop sedert eeuwen in de Nederlanden vermaard, en die in de Mechelse praalstoeten en ommegangen bij middel van een grote lijnwaden doek, de hoogte wordt ingeworpen en terug opgevangen. Zoals blijkt uit de oorkonden die op het Mechels stadsarchief berusten, werd "OPSINJOORKE" door Valenteyn van Lanscroon in 1647 uit hout gesneden. Hij kreeg de naam "SOTSCOP" meermalen veranderd in "VUILEN BRAS", "VUILEN BRUIDEGOM" en "VUILEN BRUID" om vanaf 1775, zonder verandering "OPSINJOORKE" genoemd te worden. De Mechelse praalstoeten lokten steeds ontzagelijk veel volk naar de gewezen hoofdstad der Nederlanden. Zij gaven dikwijls aanleiding tot allerlei voorvalletjes waarvan een der meest kenschetsende zich voordeed op 4 juli 1775. Toen de ommegang gekomen was in de St-Katelijnestraat, geraakte "OPSINJOORKE" buiten bereik van het doek en kwam tussen de menigte terecht. Een der toeschouwers, een zekere Jacobus de Leeuw, woonachtig te Antwerpen in de Wolstraat, stak zijn armen uit om de pop af te weren, doch werd er van beschuldigd de "SOTSCOP" te willen roven. De Mechelaars ranselden de dader duchtig af, werd te Mechelen gevangen gehouden, wist echter te ontsnappen en keerde naar de scheldestad terug "van den hoofde tot den voet bebloet".
Op 29 augustus daaropvolgend, richtte Jacobus de Leeuw een protestbrief tot het Mechels magistraat, waarin hij zijn onschuld bepleitte in de volgende termen: "...terstont heeft men met stocken seer vreedelijk geslagen dat mijn arm wel ses weken gelijck lam geweest hebben, dit was noch niet genoech, de vreedhijdt der soldaten ginch noch veerder, men viel aan het cappen soo dat ick twee wonden op mijn hoofd kreegh, daarbij nog seer veel slagen met platte pallassen...".
Dit avontuur was de oorzaak van de benaming "SINJOOR" of "OPSINJOOR". Dit laatste is hem tot op onze dagen bijgebleven.
Van dat ogenblik af, namen de Mechelaars hun voorzorgen tegenover alle mogelijke weerwraak van de Antwerpenaars en "OPSINJOOR" werd steeds in een koffer, voorzien van sterke sloten, geborgen. Thans berust hij in het stadsmuseum, Fred. De Merodestraat, alwaar hij kan bezichtigd worden.
Op 7 december 1949 echter, stond Mechelen in rep en roer. "Opsinjoorke" was ontvoerd. Inderdaad, Antwerpse studentenwaren er in geslaagd het stadsmuseum binnen te dringen en met de pop, de koffer inbegrepen, op de loop te gaan. Op 7 januari 1950 werd Opsinjoorke, tot grote vreugde van de Maneblussers, terug naar Mechelen overgebracht. De ontvoerders werden door de rechtbank gedaagd maar hoorden zich allen vrijspreken.


Bron: http://www.opsinjoorke.be/Opsinjoorke/opsinjoor.htm
Informatie toegevoegd door axelvaeck :
16 maart 2010
Frans Van den Brande (Mechelen 1935-). Leraar aan de Mechelse academie van 1965 tot 1988.