Franz von Taxis

facebook twitter

Toegevoegd op 9 oktober 2011 door monlouis

Franz von Taxis

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Franz von Taxis | 0 monlouis | Franz von Taxis | 0 monlouis | Franz von Taxis | 0 monlouis | Franz von Taxis | 0 monlouis | Franz von Taxis | 0 monlouis | Franz von Taxis | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Regentschapsstraat (op de muur van het conservatorium)
Informatie toegevoegd door monlouis :
9 oktober 2011
kunstenaar : Bonnetain.

Thurn und Taxis (ook Thurn en Taxis in het Nederlands) is een oud adellijk geslacht dat door zijn activiteiten in het postwezen grote rijkdom verwierf. Het geslacht zou afstammen van de Milanese familie De la Torre ("van de Toren", later verbasterd tot Thurn). In de 14e eeuw vestigde het zich in het gebied van Bergamo, waar het naar de berg Tasso (das) de naam Del Tasso of De Tassis aannam (later verbasterd tot Taxis). Sinds circa 1290 leidden twee leden van dit geslacht reeds koeriersdiensten tussen de Italiaanse stadstaten. In de 15e en 16e eeuw verspreidden verschillende takken zich over de Kerkelijke Staat en de Habsburgse landen en richtten daar het postwezen in. Franz von Taxis verzorgde sinds 1489 als postmeester van keizer Maximiliaan I en sinds 1504 van Filips de Schone met zijn postrijders de vorstelijke en private post in het gehele Heilige Roomse Rijk en Spanje. Zijn neef Johann Baptista von Taxis werd op 31 mei 1512 door Maximiliaan I als rijksridder in de rijksadel opgenomen en werd te Brussel algemeen hoofdpostmeester van keizer Karel V. Aan het einde van de 16e eeuw werden de posterijen in de Duitse landen een heerlijk recht. Lamoral von Taxis werd in 1615 erfelijk hoofdpostmeester van het Rijk en verwierf voor zijn geslacht op 8 juni 1624 de titel van rijksgraaf, nadat op 16 januari 1608 al de titel rijksvrijheer was verleend. De hieruit voortvloeiende quasi-monopoliepositie bracht de familie politieke invloed en een enorme rijkdom. In de eeuwen die volgden beheerde het geslacht plaatselijke en nationale postdiensten in het Heilige Roomse Rijk, Spanje, Italië, Hongarije en de Nederlanden, waarbij het 20.000 koeriers in dienst had en ook kranten bezorgde. (bron : wikipedia)