kruis

facebook twitter

Toegevoegd op 10 december 2009 door CarloVansant

kruis

Afbeelding toegevoegd door CarloVansant

CarloVansant | kruis | 0 CarloVansant | kruis | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
PETRUS MATTHEUS GOOSSENS
GEBOREN IN ELSSCHEN DEN 13
DECEMBER 1833 ONDERPASTOOR
BONHEIDEN DEN 22 JULY 1865
PASTOOR DEN 22 MEI 1896 EN
ALHIER OVERLEDEN DEN 9 JUNI 1910
IN 1907 WERD DEZE PRACHTIGE
KERK VOOR ZIJNE BURGER OPGERICHT
ZIJNE FAMILIE EN ZIJNE DANKBARE
PAROCHIANEN PLAATSTEN DIT
KRUIS TE ZIJNER NAGEDACHTENIS
BIDT VOOR HEM
Plaatsbeschrijving:
Bonheiden - aan de oostzijde van de onze lieve vrouw kerk Bonheiden
Informatie toegevoegd door mive :
26 maart 2011
Grafmonument van pastoor Goossens, bouwheer van de kerk:
gietijzeren kruisbeeld op hoge, arduinen sokkel.
Bron: VIOE