Maria Onbevlekt Ontvangenis

facebook twitter

Toegevoegd op 6 juli 2010 door mive

Maria Onbevlekt Ontvangenis

Afbeelding toegevoegd door mive

mive | Maria Onbevlekt Ontvangenis | 0 mive | Maria Onbevlekt Ontvangenis | 0 mive | Maria Onbevlekt Ontvangenis | 0 mive | Maria Onbevlekt Ontvangenis | 0 mive | Maria Onbevlekt Ontvangenis | 0
Kunstenaar:
Theodoor Verhaegen
Opschrift:
onderaan: matri Dei sine labe conceptae: d.w.z. aan de Moeder van God, onbevlekt ontvangen
rechts ernaast: 'Hac ne vade via quin dixeris ave Maria' d.w.z. Ga hier niet voorbij zonder een Weesgegroet te bidden.
Plaatsbeschrijving:
Mechelen - Kiezerstraat, tegen de gevel van het Gasthuis
Informatie toegevoegd door mive :
6 juli 2010
Beeld vervaardigd door Theodoor Verhaegen in 1753.

Het kindje Jezus staat op het hoofd van een cherubijn. Het kind werpt met zijn geheven rechterarm een steen naar de slang, die Maria, staande op een maansikkel onder haar voeten vertrapt. Dat laatste is een verwijzing naar de Apocalyps of Openbaring van Johannes. In hoofdstuk 12, vers 1, staat te lezen:  “Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” De christelijke traditie vereenzelvigt deze vrouw met Maria.

De tekst links, de pendant van 'Hac ne vade quin dixeris ave Maria', zit nu achter klimop verscholen.