Pepso Bismo

facebook twitter

Toegevoegd op 23 augustus 2011 door Alfonsvancamp

Pepso Bismo

Afbeelding toegevoegd door Alfonsvancamp

Alfonsvancamp | Pepso Bismo | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
geen
Plaatsbeschrijving:
Antwerpen - Sint-Jansplein ter hoogte van de St.-Gummarusstraat
Informatie toegevoegd door Alfonsvancamp :
23 augustus 2011
- PEPTO BISMO
  Dit beeld is van de Seefhoekse kunstenaar Panamarenko.
  Hij werd geboren te Antwerpen in 1940 en zijn geboortehuis bevond zich in de Biekorfstraat
  te Antwerpen, dat hij schonk aan het MUHKA.

  Het staat op het Sint-Jansplein te Antwerpen, aan de kant van de Sint-Gummarusstraat.

Panamarenko is kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair. Hij heeft onderzoek
gedaan naar de begrippen vlucht, energie en gravitatie.

Door dit beeld bewees hi maatschappelijk dat deze vliegenier met 6 propellors de lucht in kan

Zijn werken getuigen van vreemde constructie, zoals vliegtuigen, duikboten, auto's, vliegende
tapijten, en vogels.

Bron : - Wikipedia