Pervivo

facebook twitter

Toegevoegd op 28 juli 2011 door draak

Pervivo

Afbeelding toegevoegd door draak

draak | Pervivo | 0 draak | Pervivo | 0
Plaatsbeschrijving:
Kester - Kesterheide, tegenover het waterreservoir
Informatie toegevoegd door draak :
28 juli 2011
Op deze plaats plant de vereniging Boks vzw (Belgische Oudervereniging van Kinderen met een Stofwisselingsziekte) jaarlijks een eik aan voor elk kind dat aan één van de vele zeldzame stofwisselsingsziekten, zoals carnitine translocase deficiëntie, overlijdt. Er staan intussen al zo'n 70 naambordjes... Albrecht Nees (beelden) en André De Baere (eiken balken) maakten een aandoenlijke beeldengroep die het leed van deze kinderen symboliseert.
Informatie uit “Beelden in het Pajottenland… en iets meer” van Jan (tekst) en Stijn (foto’s) Heyvaert. Te koop via www.dedraak.org