Flavius Claudius Julianus

facebook twitter

Toegevoegd op 21 juli 2011 door monlouis

Flavius Claudius Julianus

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Flavius Claudius Julianus | 0 monlouis | Flavius Claudius Julianus | 0 monlouis | Flavius Claudius Julianus | 0 monlouis | Flavius Claudius Julianus | 0 monlouis | Flavius Claudius Julianus | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Opschrift:
Flavius Claudius Julianus
331 - 363
Provincie Limburg
Kiwanis Atuatuca Tungrorum
2000
Plaatsbeschrijving:
Tongeren - Maastrichterstraat (voor het Praetorium)
Informatie toegevoegd door monlouis :
21 juli 2011
Flavius Claudius Julianus (331 - 363). In 355 werd hij te Milaan (Mediolanum) door keizer
Constantius II, zijn oom, tot onderkeizer van Gallië en Brittanië gekroond. Door zijn 
militaire acties maakte hij Gallië opnieuw veilig.
Hij herstelde de oostelijke Rijngrens en heroverde Colonia Claudia Ara Aggrippinensium 
(Keulen) in de zomer van 356. Tijdens de winter datzelfde jaar koos Julianus Lutetia 
(Parijs) als bestuurscentrum van Gallië en stichtte daarmee de latere stad Parijs. De zomer 
daarop versloeg hij in de buurt van Argentoratum (Straatsburg) een verbond van Alamannen en 
nam de belangrijkste koning Chnodomar krijgsgevangen. In de winter 357-358 trok Julianus 
met zijn leger via Keulen naar Mosae ad Trajectum (Maastricht) en versloeg een legertje 
Frankische plunderaars. 
In mei 358 onderwierp hij de Salische Franken in Toxandrië. Hij verbleef te Tongeren in de lente van 358
waar hij een verdrag sloot met de Salische Franken, een verdrag dat mede aan de oorsprong van de Belgische
taalgrens ligt. De Salische Franken mochten zich ten noorden van de heirbaan Bavai-Keulen vestigen, het 
noordelijke gebied werd gegermaniseerd. Het zuidelijk gebied bleef Latijns. In 359 trok hij over de Rijn en 
bevrijdde 20.000 Gallische krijgsgevangen. 
In 361 werd hij keizer na het overlijden van Constantinus. Julianus trachtte met een rechtvaardiger 
belastingsysteem een einde te maken aan de fiscale willekeur. Omdat hij het christendom probeerde terug 
te dringen en het heidendom te herstellen werd hij ook wel de Afvallige (Apostata) genoemd . Hij 
sneuvelde uiteindelijk in 363 aan de Tigris in een veldslag tegen de Perzen.
Op 23 september 2000 werd zijn standbeeld ingehuldigd te Tongeren. Het beeld is van de hand van de 
Genkse kunstenares Monique Bleck.
(bron : users.skynet.be/fa442820/figuren.htm)