Auguste Orts

facebook twitter

Toegevoegd op 25 juni 2011 door monlouis

Auguste Orts

Afbeelding toegevoegd door monlouis

monlouis | Auguste Orts | 0 monlouis | Auguste Orts | 0 monlouis | Auguste Orts | 0 monlouis | Auguste Orts | 0 monlouis | Auguste Orts | 0
Kunstenaar:
Thomas Vinçotte
Opschrift:
Aan Auguste Orts
stafhouder van de orde van advocaten bij het hof van verbreking
hoogleraar aan de vrije universiteit
schepen van de stad Brussel
voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers
minister van staat
grootofficier in de Leopoldsorde
geboren te Brussel op 7 april 1814
overleden op 3 november 1880
Plaatsbeschrijving:
Brussel - Auguste Ortsstraat (hoek met Anspachlaan)
Informatie toegevoegd door monlouis :
25 juni 2011
Auguste Englebert Pierre Orts (Brussel, 7 april 1814 - aldaar, 3 november 1880) was een Belgisch advocaat, historicus en liberaal politicus.
Auguste Orts was de zoon van Louis Orts, zelf eveneens een advocaat en liberaal volksvertegenwoordiger. Auguste Orts was een briljant student en behaalde op 19-jarige leeftijd zijn diploma in de rechtsgeleerdheid aan de Université de Liège. Later werd hij er ook doctor in de rechten. In 1848 werd Orts advocaat aan het Hof van Cassatie te Brussel. Hij bleef dit tot aan zijn dood in 1880 toen hij er stafhouder van de Orde van Advocaten was. Orts werd eveneens hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de pas opgerichte Université Libre de Bruxelles. Hij zette er zich in voor de ontwikkeling van het onderwijs aan de universiteit dat gebaseerd was op het vrij onderzoek. Orts werd liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel en was in de Kamer eveneens actief op het domein van het onderwijs. Zo pleitte hij in 1856 reeds voor een modernisering van de opleiding rechtsgeleerdheid en was hij een groot voorstander van openbaar onderwijs dat neutraal was en niet gebonden was aan enige religie. Tussen 1859 en 1860 was hij een jaar voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Toen Jules Anspach in 1863 burgemeester werd van Brussel vroeg hij zijn goede vriend Orts om schepen van Openbare Werken te worden van de stad. Als schepen was Auguste Orts verantwoordelijk voor de overwelving van de Zenne en de aanleg van de grote centrale laan die de loop van de Zenne volgde van noord naar zuid. In 1879 werd Auguste Orts benoemd tot minister van Staat. (bron : wikipedia)