Hopduvel

facebook twitter

Toegevoegd op 10 juni 2011 door Stefanie

Hopduvel

Afbeelding toegevoegd door Stefanie

Stefanie | Hopduvel | 0
Kunstenaar:
niet gekend
Plaatsbeschrijving:
Asse - Hopmarkt
Informatie toegevoegd door Stefanie :
10 juni 2011
De bronzen verbeelding van de Hopduvel werd in 1986 ingehuldigd. Het standbeeld is een ontwerp van Wilfried Van Den Broeck. De “du- vel” die rond een hopstaak slingert, geldt als zinnebeeld van de Assese folklore en verwijst naar het rijke hopverleden van de gemeente. 

Hop is het logo van de gemeente Asse, kunstwerken, feesten ter herinnering aan de hopteelt, namen van straten en verenigingen en kennis en verhalen van oud-hopboeren getuigen van de rijke hopcultuur die de streek rond Aalst, Affligem en Asse kenmerkte. 

De Hopduvel symboliseert de storm- wind die door de hopvelden raasde en daarbij veel schade aan de hop- ranken en -staken toebracht en zo de zware arbeid van de hopboeren vernielde. Hij was de schrik van de hopboeren. Om zich tegen de Hopduvel te beschermen gingen sommige boeren op bede- vaart naar een heilige plaats of ka- pel die gewijd was aan één van de zes hopheiligen, ook wel de ‘hoppe- santjes’ genoemd. Anderen besproei- den de hop met water afkomstig van de Kruisborrekapel of gingen het veld ‘belezen’ door er biddend rond te lo- pen. Assenaar Eugeen Van Den Broeck gaf een eerste keer in 1953 gestalte aan het begrip ‘hopduvel’.